บล็อคข่าวส่งเสริมคนดี (รักดีหามจั่ว รักชั่วหามเสา หามจั่วก็หนักนะ)

ข่าวจากสื่อ

บทความจากสื่อ

วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

'สวนดุสิตโพล' ชี้นโยบายประชานิยมถือเป็นจุดแข็งรัฐบาล

ที่มา uddred

 กรุงเทพธุรกิจ 4 พฤศจิกายน 2555 >>>


"สวนดุสิตโพล" ชี้นโยบายประชานิยมถือเป็นจุดแข็งรบ. ส่วนจุดอ่อนยังไม่ทำตามสัญญาได้ แถมชื่นชม "ยิ่งลักษณ์" ที่ตั้งใจทำงาน

สวน ดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้เผยแพร่ผลสำรวจ “จุดแข็ง” / “จุดอ่อน” ของ “รัฐบาล” และ “ฝ่ายค้าน” ในสายตาประชาชน เพื่อสะท้อนความสอดคล้องของการปฏิบัติงานในความคิดเห็นของประชาชน โดยได้สารวจความคิดเห็นของประชาชนทั่ว ประเทศ จานวน 2,209 คน ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม -3 พฤศจิกายน 2555 ซึ่งสรุปผลดังนี้

ข้อประชาชนคิดว่า “รัฐบาล” ที่นำโดยนายกฯยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ณ วันนี้ เป็นอย่างไร พบว่าจุดแข็งของรัฐบาลคือ  • อันดับ 1 การเข้าถึงประชาชน มีนโยบายประชานิยมที่เป็นรูปธรรม 41.00% 
 • อันดับ 2 การทำงานรวดเร็ว/บุคลากรเก่ง มีความรู้ โดยเฉพาะนายกฯที่ประชาชนชื่นชอบ 33.18% และ 
 • อันดับ 3 ได้รับการสนับสนุนจากประชาชนระดับรากหญ้าและกลุ่มเสื้อแดง 25.82% 

ขณะที่จุดอ่อนของรัฐบาลคือ 

 • อันดับ 1 ยังไม่สามารถแก้ปัญหาเร่งด่วนหรือทำตามสัญญาที่ให้ไว้ได้อย่างครบถ้วน 49.90% 
 • อันดับ 2 การทุจริต คอรัปชั่น ต่างๆโดยเฉพาะโครงการรับจำนำข้าว 31.34% และ
 • อันดับ 3 ไม่สามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองได้ 18.76%

ส่วนหัวข้อ เรื่องใดที่ประชาชนชื่นชอบรัฐบาลมากที่สุดพบว่า 

 • อันดับ 1 น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร มีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการทำงาน 48.73% 
 • อันดับ 2 การปราบปรามยาเสพติดและผู้มีอิทธิพล 32.99% 
 • อันดับ 3 การขึ้นเงินเดือน ขึ้นค่าแรง 18.28% 

ส่วนเรื่องที่ประชาชนเบื่อรัฐบาลคือ 

 • อันดับ 1 การเล่นพรรคเล่นพวก โดยเฉพาะการแต่งตั้ง เอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้อง 37.82% 
 • อันดับ 2 ยังไม่สามารถทำตามสัญญาที่ให้ไว้ได้อย่างครบถ้วน/โครงการประชานิยมยังไม่สาเร็จเป็นรูปธรรม 32.18% และ
 • อันดับ 3 การแก้ปัญหาเรื่องความไม่โปร่งใส การทุจริตของนักการเมืองยังไม่เด็ดขาด 30.00%

ขณะที่หัวข้อเรื่องใดที่ทำให้ประชาชน “ชื่นชอบฝ่ายค้าน” มากที่สุด ผลปรากฎว่า 

 • อันดับ 1 ผู้นำฝ่ายค้าน นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 44.53% 
 • อันดับ 2 ความพยายามในการติดตามตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล 41.70% และ
 • อันดับ 3 มีหลักการ จุดยืน แนวคิดและการทำงานที่ชัดเจน 13.77% 

ส่วนหัวข้อเรื่องใดที่ทำให้ประชาชน “เบื่อฝ่ายค้าน” มากที่สุด พบว่า

 • อันดับ 1 ค้านทุกเรื่อง/การกล่าวหารัฐบาลย่างเลื่อนลอย ไม่มีข้อมูลหลักฐาน 46.87% 
 • อันดับ 2 เล่นเกมการเมืองมากไป คอยจุดกระแส สร้างประเด็นทางการเมือง 28.12% 
 • อันดับ 3 ไม่ให้ความร่วมมือกับรัฐบาลในการแก้ปัญหาของประเทศ 25.01%

ข่าวส่งเสริมคนดี

จำนวนผู้เข้าเยี่มมชม

link to affordable web hosting
Powered by web hosting provider .

สถิติการเข้าชม DMNEWS

eXTReMe Tracker