บล็อคข่าวส่งเสริมคนดี (รักดีหามจั่ว รักชั่วหามเสา หามจั่วก็หนักนะ)

ข่าวจากสื่อ

บทความจากสื่อ

วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2551

ปล้น


ต้องยืนยันว่า เป็นความไม่เข้าใจอยู่
อย่างว่าทำไม...ทำไม...
การเปลี่ยนแปลงของไอทีวีถึงจะต้อง
รีบเกิดขึ้นมาในตอนนี้ ตอนที่รัฐบาลปฏิวัติ
กำลังจะจากไป และรัฐบาลประชาธิปไตย
กำลังจะจัดตั้งกันขึ้นมา
และยิ่งเมื่อมองไปถึงรูปแบบของการ
เปลี่ยนแปลงแล้วยิ่งมากไปด้วยปริศนา...ทีวี
จะอิสระได้อย่างไร ในเมื่อมันต้องใช้งบประมาณ
ของรัฐบาลที่เข้ามาบริหารประเทศ
แต่ไม่ส่งงบประมาณเข้าไป ทีวีช่องนี้ก็
ต้องปิดตัวเองภายในไม่กี่วัน เพราะการ
รับโฆษณาเป็นเรื่องต้องห้ามและผิดกฎหมาย
ยิ่งตัวบุคคลที่จะกำหนดตัวการเข้าไป
ก็คือผู้เกี่ยวข้องพัวพันอยู่กับการปฏิวัติ
หรือมีส่วนสนับสนุนทำให้เกิดการปฏิวัติ
ทีวีช่องนี้ยังมีเงื่อนงำ
ประเทศนี้มีสถานีโทรทัศน์ใหญ่อยู่ไม่
กี่สถานี 2 ช่องเป็นสถานีของทหาร อีก
2 ช่องเป็นของรัฐบาล แล้วก็ช่อง 11
และไอทีวี
ยังไม่มีสถานีไหนที่เป็นเอกชนหรือของ
ประชาชนโดยตรง นอกจากทีวีดาวเทียมที่ยัง
ไม่เติบโตขึ้นมา
การยึดไอทีวีก่อนจาก...จึงเป็นเรื่อง
ต้องอธิบาย เพราะแน่นอนว่า...ทันทีที่
รัฐบาลจัดการเลือกตั้งเข้ามาบริหาร
ประเทศ...รัฐบาลใหม่จะปล่อยให้เป็นไป
แบบนี้ไม่ได้
แน่นอนว่า ความยุ่งยากจะต้องติดตาม
มา สังคมจะต้องกลับมาเผชิญหน้ากันอีกครั้ง
นั่นอาจจะเป็น...ระเบิดแสวงเครื่องที่
รัฐบาลปฏิวัติวางไว้...เพราะรู้ดีว่าถึง
อย่างไรรัฐบาลประชาธิปไตยก็จะต้องเข้า
แก้ไข และยิ่งเมื่อไอทีวี คือ ทีวีของกลุ่ม
ตระกูลชินวัตรมาก่อน...การเข้ามาแตะต้อง
จะทำให้มองเป็นอื่นได้ง่าย
พนักงานทีไอทีวี...กับการเปลี่ยนแปลง
อย่างมากมายในชั่วระยะเวลาอันสั้น คงจะ
ทำให้จิตวิญญาณของท่านเข้มแข็งขึ้นในการ
ต่อสู้ กับความไม่ชอบมาพากลของกลไก
บริหารราชการแผ่นดิน
มีแต่การ “ต่อสู้” เท่านั้น...ที่จะหยุดยั้ง
อำนาจอันไม่เป็นธรรม
มีแต่สงครามเท่านั้น...ที่จะนำความ
ยุติธรรมมาสู่...หรือไม่ก็ตาย
พญาไม้

ข่าวส่งเสริมคนดี

จำนวนผู้เข้าเยี่มมชม

link to affordable web hosting
Powered by web hosting provider .

สถิติการเข้าชม DMNEWS

eXTReMe Tracker