บล็อคข่าวส่งเสริมคนดี (รักดีหามจั่ว รักชั่วหามเสา หามจั่วก็หนักนะ)

ข่าวจากสื่อ

บทความจากสื่อ

วันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2551

“กฎหมายไม่ใช่ตัวยุติธรรม แต่เป็นเครื่องมือให้เกิดความยุติธรรม”

โดย คุณจำปีเขียว
ที่มา เวบบอร์ด
พันทิปราชดำเนิน
16 มกราคม 2551

ชื่อเรื่องของบทความนี้ ได้อัญเชิญข้อคิดอันทรงคุณค่า ที่อ้างอิงจากพระราชดำรัสบางตอนที่ได้พระราชทานไว้แก่คณะบุคคล ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับงานด้านยุติธรรมเมื่อหลายปีก่อน

เนื่องจากระยะหลังมานี้ มีบุคคลจำนวนไม่น้อย ทั้งที่มีตำแหน่งในรัฐบาล ข้าราชการ นักการเมือง และนักวิชาการ บางท่าน รวมทั้งสื่อมวลชนบางราย มักให้ความเห็นในทำนองว่า ต้องยึดกฎหมายเป็นหลักเพื่อนำไปใช้พิจารณาตัดสินข้อพิพาทขัดแย้งต่าง ๆ ทางการเมือง ก่อนที่บ้านเมืองจะถูกลากจูงไปติดกับดักทางข้อกฎหมายไปมากกว่านี้จนทำให้กฎหมายไม่สามารถอำนวยความยุติธรรมได้ และอาจจะนำมาซึ่งเหตุการณ์วิปโยคในที่สุด

จึงเห็นควรที่จะต้องนำความรู้เบื้องต้นทางกฎหมายมาศึกษากัน เพื่อให้สังคมเห็นหนทางที่จะคลายเงื่อนปมที่เนติบริกรของคณะรัฐประหาร ได้ผูกบ่วงทางกฎหมายเอาไว้

โดยขอเริ่มต้นที่ความหมายของกฎหมาย

กฎหมาย คือ คำสั่งหรือข้อบังคับของรัฐที่กำหนดขึ้น เพื่อกำหนดพฤติกรรมของพลเมือง ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ยอมปฏิบัติตามมีความผิดและถูกลงโทษ การบังคับนี้ใช้กับพลเมืองทุกคน ไม่จำกัด อายุ เพศ ชั้น วรรณะ และกฎหมายจะบังคับใช้ตลอดไป จนกว่าประกาศยกเลิก

จากความหมายของกฎหมาย จะทำให้เห็นได้ว่า พลเมืองทุกคนต้องให้ความเคารพกฎหมาย เพื่อให้กฎหมายทรงความศักดิ์สิทธิ์ สังคมจึงควรตระหนักว่า การใช้กำลังเพื่อล้มล้างรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ เป็นตัวอย่างของการกระทำย่ำยีต่อกฎหมายที่ชัดเจนที่สุด

ทั้งยังเป็นการกระทำผิดต่อกฎหมายอาญา ที่มีโทษสูงสุดถึงประหารชีวิต

จึงเป็นเรื่องน่าแปลก ที่นักกฎหมายของไทยจำนวนมาก กลับให้การยอมรับในคำสั่งและข้อบังคับต่าง ๆ ที่กำหนดขึ้นโดยเนติบริกรของคณะรัฐประหาร

ที่ผ่านมาเนติบริกรของคณะรัฐประหาร ได้ทำลายบรรทัดฐานในการใช้กฎหมาย เช่น การบัญญัติกฎหมายขึ้นใหม่เพื่อใช้ย้อนหลังในทางให้โทษได้

นอกจากนี้ยังบังคับใช้กฎหมาย โดยขัดต่อความหมายของกฎหมาย คือ ผู้ใดฝ่าฝืนกฎหมายผู้นั้นย่อมถูกลงโทษ แต่เนติบริกรของคณะรัฐประหาร กลับลงโทษผู้ไม่มีส่วนรู้เห็นในการฝ่าฝืนกฎหมาย เช่น การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของอดีตกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทยทุกคน แม้จะมิได้มีส่วนร่วมในการกระทำผิด

โดยในขณะนี้มีข่าวว่า การบังคับใช้กฎหมายโดยขัดต่อความหมายของกฎหมาย อาจกำลังถูกนำมาใช้อีกเพื่อยุบพรรคการเมืองหลายพรรค เช่น พรรคพลังประชาชน พรรคชาติไทย พรรคมัชฌิมาธิปไตยจาก Thai E-News

ข่าวส่งเสริมคนดี

จำนวนผู้เข้าเยี่มมชม

link to affordable web hosting
Powered by web hosting provider .

สถิติการเข้าชม DMNEWS

eXTReMe Tracker