บล็อคข่าวส่งเสริมคนดี (รักดีหามจั่ว รักชั่วหามเสา หามจั่วก็หนักนะ)

ข่าวจากสื่อ

บทความจากสื่อ

วันจันทร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2551

6 ประเทศลุ่มแม่น้ำโขงลงนามร่วมพัฒนาอนุภูมิภาคให้มีประสิทธิภาพ

ลาว 31 มี.ค. - ที่ประชุมสุดยอดความร่วมมือทางเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ำโขง ลงนามในแถลงการณ์ร่วมกำหนดทิศทางการดำเนินงานในอนาคต ต่อยอดการพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้เป็นพื้นฐานเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมอำนวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุน

“อณัญญา ตั้งใจตรง” ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทย ที่ติดตามภารกิจของนายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี และคณะ เดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อเข้าร่วมประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 30-31 มี.ค. 2551 รายงานว่า เวลา 09.10 น. วันนี้ (31 มี.ค.) นายกรัฐมนตรีได้ร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ 3 ที่โรงแรมดอนจัน พาเลซ

ทั้งนี้ ระหว่างการประชุม ผู้นำ 6 ประเทศ ได้แก่ ไทย พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีน ได้หยิบยกประเด็นต่าง ๆ ขึ้นหารือ โดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขัน และย้ำว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งหัวข้อที่ควรหารือ คือ การเตรียมพร้อมให้เยาวชนสามารถปรับตัวกับยุคโลกาภิวัตน์ได้ เพื่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต สร้างความมั่นคงปลอดภัยให้แก่ประชาชนในอนุภูมิภาค โดยเฉพาะด้านสุขภาพ รายได้ อาหาร และควรเพิ่มทักษะแรงงาน เพื่อทำให้เกิดการจ้างงานในอนุภูมิภาคร่วมกัน

“การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ควรเน้นด้านแรงงาน สาธารณสุข และการศึกษา ซึ่งสมาชิก GMS จำเป็นต้องยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาในอนาคต พร้อมกับการเพิ่มบทบาทการดูแลการข้ามพรมแดนของแรงงาน ที่สำคัญคือเร่งพัฒนาชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนในชนบท ให้เข้มแข็งและอยู่ได้ด้วยตนเอง” นายกรัฐมนตรี กล่าว

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ผ่านมาไทยสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และได้ร่วมมือจัดตั้งสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง จึงเรียกร้องให้ประเทศสมาชิก GMS ร่วมมือกันสนับสนุนการดำเนินงานของสถาบัน โดยรัฐบาลไทยพร้อมให้ความร่วมมือทางวิชาการแก่ประเทศสมาชิก ในลักษณะทวิภาคีและกรอบความร่วมมือต่าง ๆ

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้ชักชวนให้ประเทศสมาชิก GMS สนับสนุนแนวความคิดหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา ที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพของประเทศ GMS ด้วย จากนั้น ผู้นำ GMS ได้ร่วมในพิธีฉลองความสำเร็จโครงการภายใต้กรอบ GMS ประกอบด้วยพิธีฉลองการเปิดเส้นทาง R 3 ตามแนวเส้นทางเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ จากไทย-ลาว-จีน พิธีฉลองความสำเร็จของการเชื่อมโยงโครงข่ายเทคโนโลยี่สารสนเทศและการสื่อสาร และพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจ เรื่อง Roadmap for Implementing the GMS cross border power trading ที่สำคัญวันนี้ผู้นำ GMS ได้ร่วมลงนามในแถลงการณ์ร่วมของผู้นำ 6 ประเทศ

ทั้งนี้ แถลงการณ์ร่วมมีสาระสำคัญ คือ รับทราบความก้าวหน้าการดำเนินแผนงาน GMS กำหนดทิศทางการดำเนินงานในอนาคต ที่จะเร่งรัดเชื่อมโยงโครงข่ายโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขันของกลุ่ม ต่อยอดการพัฒนาเส้นทางคมนาคม ให้เป็นแนวพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวระหว่างกัน เร่งอำนวยความสะดวกกิจกรรมทางเศรษฐกิจข้ามพรมแดน โดยผลักดันการดำเนินงานตามความตกลงขนส่งข้ามพรมแดน

กรอบกลยุทธ์การดำเนินงานอำนวยความสะดวกการค้าและการลงทุน ซึ่งจะเป็นการทำงานเชิงรุก แก้ปัญหาข้ามพรมแดน เช่น โรคติดต่อ การข้ามแดนผิดกฎหมายของแรงงาน นอกจากนี้ จะสร้างความเข้มแข็งของภาคเอกชน เปิดโอกาสให้ท้องถิ่น ประชาชน และเยาวชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน และลดความยากจนให้เกิดประสิทธิผล

นอกจากนี้ เห็นชอบผลการศึกษาทบทวนกลางรอบ และแผนปฏิบัติการเวียงจันทน์ระยะ 4 ปี ระหว่างปี 2551-2555 ขอความร่วมมือ 9 สาขา ได้แก่ คมนาคม พลังงาน ที่จะมีการซื้อขายไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน โทรคมนาคม เกษตร สิ่งแลดล้อม ที่จะช่วยลดภาวะโลกร้อน และร่วมมือใกล้ชิดอนุรักษ์ป่าไม้ ท่องเที่ยว ทรัพยากรมนุษย์ การอำนวยความสะดวกทางการค้าและลงทุน

“ความร่วมมือกันครั้งนี้ จะก่อให้เกิดประโยชน์ระหว่างประเทศสมาชิกและประชาชน เกิดความเชื่อมโยงระหว่างกัน เพื่อการพัฒนาในอนุภูมิภาคอย่างมีศักยภาพและประสิทธิภาพ” แถลงการณ์ร่วมระบุ

หลังจากนั้น นายบัวสอน บุบผาวัน นายกรัฐมนตรีลาว เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้นำประเทศสมาชิก. -สำนักข่าวไทย


อัพเดตเมื่อ 2008-03-31 14:23:25

จักรภพ ยืนยัน พีทีวี ไม่มาช่อง 11

ทำเนียบฯ31มี.ค.-รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุ การปิดตัวของพีทีวี เป็นเหตุผลทางธุรกิจ และยืนยันว่า“วีระ มุสิกพงศ์”และพีทีวี ไม่มาช่อง 11 การปรับปรุงช่อง 11 จะเป็นไปตามกำหนดเดิมไม่เปลี่ยนแปลง สื่อของรัฐจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวบริษัทเอกชนที่มีการเปลี่ยนแปลง

นายจักรภพ เพ็ญแข รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการตั้งข้อสังเกตการปิดตัวของสถานีโทรทัศน์ พีทีวี นำไปเชื่อมโยงกับการปรับปรุงสถานีโทรทัศน์ช่อง 11 ว่า การเปลี่ยนแปลงสถานีโทรทัศน์ เอ็นบีที ที่จะเริ่มในวันพรุ่งนี้ (1 เม.ย.) คงไม่สามารถนำไปเชื่อมโยงกับการปิดตัวของสถานีโทรทัศน์ พีทีวี ได้ ในอดีตตนเคยมีส่วนร่วมกับ พีทีวี มาก่อน แต่ตอนนี้แยกกันอย่างเด็ดขาดแล้ว จึงยืนยันได้ว่า ส่วนใดที่เป็นการทำงานของพีทีวี ที่ผ่านมา จะไม่มาอยู่กับสถานีโทรทัศน์ เอ็นบีที อย่างแน่นอน การที่หลายคนนำมาผูกโยงกัน อาจเป็นเพราะช่วงเวลาสัมพันธ์กันพอดี แต่ความจริงพีทีวีปิดตัวด้วยเหตุผลทางธุรกิจที่ไม่สามารถดำเนินการต่อได้ ดังนั้น สื่อของรัฐคงไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับภาคเอกชน ที่จะมีการเปลี่ยนแปลง

ส่วนกระแสข่าวที่นายวีระ มุสิกพงศ์ ผู้บริหาร พีทีวี จะมาร่วมงานกับช่อง 11 นั้น รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงของสถานีโทรทัศน์เอ็นบีที จะเป็นไปตามกำหนดการเดิมทุกอย่างไม่เปลี่ยนแปลง และรัฐบาลไม่ได้กำหนดตัวบุคคลจากฝ่ายการเมืองให้เข้าไปทำงาน แต่ต้องการปรับการทำงานให้ตรงใจกับประชาชนมากที่สุด

ต่อข้อถามว่าการเปิดรับสมัครบุคลากรของสถานีโทรทัศน์เอ็นบีที ไม่ได้เปิดรับอย่างเป็นทางการ ถือว่าโปร่งใสหรือไม่ นายจักรภพ กล่าวว่า ยืนยันว่าทุกอย่างโปร่งใส ทำตามขั้นตอน และกรมประชาสัมพันธ์ เป็นผู้ดำเนินการ หากเกิดความไม่โปร่งใส คนของกรมประชาสัมพันธ์จะต้องออกมาทักท้วง แต่ขณะนี้ถือว่าทุกอย่างราบรื่น ต่อข้อถามว่ารู้สึกหนักใจหรือไม่ ที่กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยตั้งคณะทำงาน 6 คณะขึ้นมาตรวจสอบรัฐบาล และมีเรื่องสื่อด้วย นายจักรภพ กล่าวว่า เรื่องนี้ไม่ส่งผลต่อการทำงาน เพราะการออกมาโจมตีมากไป ประชาชนจะเบื่อ.- สำนักข่าวไทย


อัพเดตเมื่อ 2008-03-31 13:30:08

พงศ์เทพ ยืนยัน พ.ต.ท.ทักษิณ กลับมาเร็วไม่เกี่ยวการเมือง


กรุงเทพฯ 31 มี.ค. - “พงศ์เทพ เทพกาญจนา” ยืนยัน “พ.ต.ท.ทักษิณ” อดีตนายกรัฐมนตรี เดินทางกลับไทยเร็วกว่ากำหนด เพราะเสร็จภารกิจ ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมือง

นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา โฆษกส่วนตัว พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงภารกิจหลังการเดินทางกลับมาประเทศไทย วานนี้ ว่า วันนี้ไม่แน่ใจว่า พ.ต.ท.ทักษิณ จะเข้าร่วมประชุมมูลนิธิไทยคมหรือไม่ แต่ในช่วงเดือน เม.ย.นี้ พ.ต.ท.ทักษิณ ต้องคอยให้การดูแลต้อนรับนักลงทุนที่เชิญชวนมาลงทุนในประเทศไทย รวมถึงนักวิจัย นักประดิษฐ์ ที่จะมาฝังไมโครชิปให้ผู้พิการทางหู และวันที่ 11 เม.ย. เดินทางไปทำบุญบรรพบุรุษ ส่วนวันที่ 15-16 เม.ย. เดินทางไปเมืองดูไบ ซึ่งมีกำหนดการกล่าวนำในงานด้วย

ต่อข้อถามว่า มีกระแสข่าวระบุว่าจะมีการปฏิวัติเกิดขึ้น ซึ่งตรงกับที่ พ.ต.ท.ทักษิณ กลับมา นายพงศ์เทพ กล่าวว่า การกลับมาเร็ว เพราะเสร็จภารกิจ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมือง เพราะไม่ได้ยุ่งเกี่ยวแล้ว ซึ่งนักธุรกิจที่เชิญมาบังเอิญมาช่วงนี้พอดี

เมื่อถามว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 237 และ 309 ที่หลายฝ่ายมองว่าอาจจะเอื้อประโยชน์ให้ พ.ต.ท.ทักษิณ ว่า ในมาตรา 237 จะทำให้การยุบพรรคทำได้ง่าย และพรรคการเมืองมีความอ่อนแอ เพราะมีเหตุให้ถูกยุบง่าย คนที่เสียหายคือประชาชน ส่วนมาตรา 309 เป็นการรับรองว่า คำสั่งและประกาศของคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ใครโต้แย้งไม่ได้ ซึ่งอาจจะละเมิดสิทธิมนุษยชนได้. - สำนักข่าวไทย


อัพเดตเมื่อ 2008-03-31 07:59:10สั่งตาย!!!

อ่านนิยายสืบสวนสอบสวนจบกี่เล่ม...มันไม่ตื่นเต้นกับข่าวผู้ใหญ่หลอกเด็กทิ่มตูด ตัดไข่ลูกอัณฑะอวัยวะสืบพันธุ์ของเพศชายที่สุด ฮอตฮิตยุคแปลงเพศรักเสรีหรือเปล่าคะ...ปัญหาร้อนตัวหรือโดนน้ำร้อนลวกมือ...โดนใครต้มตุ่นสุกดิบว่าไปตามเรื่องตามราว

ประสบการณ์จับผิดมาตรวจสอบว่า...ผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญ คือใคร...มือที่มองไม่เห็น...เท้าที่มองไม่เห็น...คนเชยที่ไม่รู้... จิงโจ้หรือจิ้งจก ปูดจนตามได้เรื่อง...ไม่คิดระบุใคร ประชาชนบอกได้เอง...ไม่ต้องจับเซียมซี่เสี่ยงทายโชคชะตา ใครไม่ถูกใจก็บอกว่าโกหกขาดความน่าเชื่อถือ ขัดโชคขัดลาภเข้าอีก ยุ่งตามเคย...แต่ความจริงเป็นสิ่งไม่ตาย ต้องเชื่อสนิทใจ...ฟ้ามันค่อยๆเปิดโฉมหน้าว่า มันใช่ตายด้วยมือคนอื่น แต่มันตายด้วยตัวของมันเอง...ลงเสาเอกกี่ต้นอำนาจมันไม่จีรัง...สั่งตายใครต่อใคร...จุดจบบั้นปลาย...จบไม่สวยสักราย หงอกไม่หงอกไม่รุ้ ที่เหลือคำสดุดี...ดีๆๆชั่วๆๆ ในความทรงจำเท่านั้นแหละ

ใครที่มีโอกาสดูภาพยนตร์ วันลอบสังหารประธานาธิบดีเดอโกลล์ แห่งประเทศฝรั่งเศส เข้ามาฉายเมืองไทย เมื่อหลายสิบปีก่อน เค้าโครงเรื่องชวนลุ้นสนุกถึงวิธีคิดของกลุ่มคนวางแผนลอบสังหาร ซักซ้อมจริงเก็บรายละเอียด วิธีขนอาวุธต้องไม่มีพิรุธข้อสงสัยใด จากสายตาคู่ใดสถานที่ที่ใช้ปฎิบัติการ สถานที่นัดหมายกี่โมงกี่ยามแม่นยำ พลาดคือแผนรั่ว โดนยิงทิ้งสถานเดียวจากหน่วยรักษาความปลอดภัยแก่ประธานาธิบดี

เก็บมาคิดมันโลกกลมหรือว่าโลกเบี้ยว ชะตาใครลิขิตชีวิตข้า...มันช่างหวนนึกเหตุการณ์ลอบสังหารประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ นายกฯ 8 ปี 5 เดือน มีความพยายาม จัดทีมงานไล่ล่าแผนลอบสังหารเบ็ดเสร็จที่ตกเป็นข่าวไม่ต่ำกว่า 18-19 ครั้ง... รอดตายหวุดหวิดเกือบทุกครั้ง อาวุธสงครามครบมือ ทั้งจรวดอาร์พีจี อาวุธเอ็ม 79 ประดับบ่ายิง หวังผลสุด ช่างน่าคิด...ชวนสงสัยสาเหตุว่ามันมาจากอาการคับแค้นอื่นใด...ถึงจองล้างจองผลาญ... ชนิดไม่เผาผีมอบไม้จันทร์ในพิธีงานศพเป็นแน่

เหตุการณ์ครั้งนั้นมันตามหลอกตามหลอนเกิดขึ้นกับอดีตนายกฯทักษิณ ชินวัตร วางแผนคาร์บอมบ์ต่อเนื่อง 6 ครั้ง นำสืบจับได้ยกแก๊งคนมีสียศ พล.ต.พ.อ.พ.ท.จ.ส.ต.โดยตัวบงการยศ พล.อ.พ นี่คือขบวนล่าทมิฬ ที่เกิดกับสองอดีตนายกฯไทย ต่างกลุ่มไม่แตกพวก

ติดตามมานายทหารบางท่านถูกยาสั่งตาย บางท่านคลุกคลีข้องแวะท่องแวดวงยุทธจักร นับล้มหายตายจากก็มากยังมีชีวิตแลเห็นอยู่ทุกวันนี้ก็พอเห็น และอีกบางคนถูกกระสังคมกลืนหายไป

พล.อ.อาทิตย์ กำลังเอก นายทหารที่อยู่ในเป้าสังหารหลัง อัสดงเกษียณจากกองทัพ ก้าวลงสู่สนามการเมืองในตำแหน่งหัวหน้าพรรคปวงชาชาวไทย มีกองกำลังหนุนนายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ นั่งคุมหัวโต๊ะตำแหน่งเลขาธิการพรรค ก็ไปไม่ตลอดรอดฝั่งจอดไม่แจว แหล่งเงินทุนหมดหน้าตัก ชักชวนเลิกเอาดื้อ

ครั้งหนึ่งสื่อมวลชนซักถาม พล.อ.อาทิตย์ ถึงที่มาของเหตุการณ์ในคดีวันลอบสังหารเกิดขึ้นจากความขัดแย้ง ระหว่างลูกป๋าหรือป๋าเปรมสร้างความไม่พอใจให้ใครไว้บ้าง...ท่านตอบแบบไม่เต็มใจว่าอย่าไปรื้อฟื้นมันขึ้นมาเลย...เดี๋ยวก็มีเรื่องใหญ่เรื่องโตขึ้นมาอีกไม่ดีมันจบไปแล้ว....ให้อภัยทานแล้วๆต่อกัน

หนึ่งในนั้นที่ไม่ยินดียินร้ายไยดีไม่สยบยอมต่อ พล.อ.เปรม ทุกกรณีคือ พ.อ.(พิเศษ) ประจักษ์ สว่างจิตร นายทหาร จปร.รุ่น 7 กลุ่มยังเติรก์หนุ่ม...... นักรบเหรียญรามาธิบดี เจ้าของฉายาวีรบุรุษตาพระยา นายทหารอาชีพ รบถึงลูกถึงคนบ้าบิ่นดีเดือด ไม่กลัวเกรงใคร เคยร่วมปฎิวัติเมษาฮาวาย ( 1-3 เมษายน 2526 ) ถูกต่อต้านจับตัวเป็นเชลยศึก ภายหลังปฎิวัติไม่สำเร็จตกเป็นจำเลยกบฎแผ่นดิน

ท่านกล้าหาญดั่งชายชาติทหาร ไม่ทิ้งลายเสือทหารอาชีพจบชีวิตด้วยน้ำมือตัวเอง ปลิดชีพเอาปืนจ่อหัวยิงตัวตาย เพียงรู้ว่าตนเองเป็นมะเร็ง ท่านไม่ใช่ตายด้วยน้ำมือคนอื่น...สั่งตาย...คือคนจริง..ไม่ยอมหักหลังเพื่อนเพื่อหนีเอาตัวรอด หาที่เกราะกำบังใดๆๆๆ ฉะนั้นบุคคลที่มีบารมี มีเกียรติยศ มีศักดิ์ศรี...พร้อมถูกตรวจสอบทั้งหน้าบ้านหลังบ้านตลอดเวลารับราชการจนเกษียณ...ดั่งที่ใครฉายรังสีอำมหิตส่งสัญญณานนักฆ่าเพื่อนนักรบอยู่ร่ำไป

มันช่างสอดประสานช่างบังเอิญฉิ่งฉับ การออกงานของ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ ลัดคิวกลุ่มพันธมิตร จัดชุมนุมเสวนาหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก่อนเพียง 1-2 วัน...มีคำถามตามมาคือวันอื่นๆไม่ว่างที่จะขอเลื่อนจัดไปก่อนได้ไหม.... เปรียบเสมือนสร้างกระแสกดดันเพิ่มความจงเกลียดจงชังลุกลามต่อไปอีก...เพื่อง่ายต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองรอบใหม่

ลักษณะเดินงานการข่าวให้ข่าวคล้องจองดูจังหวะท่วงท่าลีลาดีๆๆนิ่งๆๆเงียบราบเรียบร้อยดี เมื่อยังมี่ความความขัดแย้งมาแซม กุญแจแต่ละดอกที่ส่งมอบ คำตอบจึงเป็นเช่นนี้ กล่าวคือ

1. กุญแจดอกแรกต่อเรื่องราวชวนสงสัยชนวนเหตุตั้งวงปฎิวัติ ทิ้งบอมบ์โดยพล.อ.สพรั่ง กัลยาณมิตร สื่อยิงคําถามเตรียมการปฎิวัติมา 8 เดือนเต็มๆๆ แล้ว

2. กุญแจดอกที่สอง อยู่มาวันดีคืนดี พล.อ.สนธิ หลุดปากตลบหลังฝุ่นตลบมีคนวางแผนปฎิวัติมีแค่ลูกน้องยศพ.อ.สองคนคิดเท่านั้นไม่มีใครเป็นวีรบุรุษ

3. กุญแจดอกที่สาม คณะปฎิวัติยกทีม คมช. หน้าเดิมกันทั้งนั้น ร่วมวางแผน บ้านพักเกษะโกมล บ้านพักรับรอง พล.อ.สนธิ ผบ.ทบ.ในฐานะปธ.คมช. ช่วงของรัฐบาล อดีตนายกฯทักษิณ ตลอดมา...แถมทุกสัปดาห์ต้องเข้าพบ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี ที่บ้านพักสี่เสาเทเวศร์ต่อ เพื่อรายงานเหตุการณ์สถานการณ์บ้านเมืองให้รับทราบ... จิ๊กซอร์ตัวนี้ชัดที่สุด อำนาจซ้อนอำนาจ...เจตนานี้ตีความดิ้นไม่หลุดตรงที่ พล.อ.เปรม กล่าวกับสื่อว่า พวกคุณคิดกันไปเอง ผมไม่เคยทำ...ผมไม่ได้เกี่ยวข้องเรื่องการเมืองและเรื่องใดๆ ' ใครอยู่เบื้องหลังปฎิวัติแจ่มแจ้งเจอไข่แดงมาก่อนไข่ขาวฉะนั้นเป็นอันว่า...ละไว้เป็นฐานที่เข้าใจว่า...ไม่เคยทำ ไม่เกี่ยวข้อง พวกคุณคิดกันไปเอง...ฟังไม่ขึ้น

เอาล่ะมันช่างบังเอิญอะไรเหลือที่เวทีพันธมิตร ตลาดนัดตรวจสอบรัฐบาลรวมถึงลงทุนแถลงการณ์ด่าทอ อดีตนายกฯทักษิณ กับทุนนิยมสามานย์ครองเมือง...บังเอิญก็ใช่อีก ก่อศึกแนวร่วมทั้งสองขั้ว พฤติกรรมมันฟ้องอยู่ทนโท่ตามที่เห็นและเป็นอยู่จริง

อยากตะโกนถามดังๆๆว่าเวรกรรม อะไรที่คนๆ เดียวประเทศฆ่าคนอย่างเลือดเย็น...ย่อยยับถึงเพียงนี้...นักฆ่าลุ่มน้ำเจ้าพระยา...คือใครอีก....คิดอะไรไม่ออก...นึกถึงคุณชวนซิครับ... อย่าปล่อยทิ้งทวนความเชยอยู่คนเดียวดีกว่า...อกแตกตายพอดี...นักฆ่าลุ่มน้ำสายเดียวกัน...มองตารู้ใจ ไม่มีอะไรที่มองไม่เห็นทั้งมือทั้งเท้า...หากไม่มองข้ามหัวใครและเหยียบหัวแม่เท้าใครก่อนครับ

คืนรัง

จาก hi-thaksin

‘จักรภพ' เผยความคืบหน้าแก้รธน.ชัดเจนพรุ่งนี้

นายจักรภพ เพ็ญแข รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงความคืบหน้าในการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่า พรรคพลังประชาชนมีความเห็นร่วมกันว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญจะเป็นภาพกว้าง ที่มากกว่าเรื่องการยุบพรรค และเรื่องสิทธิของ ส.ส. โดยจะสรุปความเห็นอีกครั้งหนึ่ง ในการประชุมพรรควันที่ 1 เม.ย.นี้ และคงจะได้ความชัดเจนว่า เราคิดอย่างไรกับเรื่องนี้

ทั้งนี้ในบางมาตราก็ได้มีการพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการกับพรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะที่เป็นนักการเมืองที่รู้ว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้มีปัญหา จะมานั่งเสแสร้งคงไม่ได้ ต้องคิดว่ารัฐธรรมนูญมันมาจากระบอบไหน อย่าลืมกันง่ายนัก คำว่ารัฐธรรมนูญศักดิ์สิทธิ แต่เนื้อหาสาระในรัฐธรรมนูญสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง

ขณะเดียวกัน นายจักรภพแสดงความเห็นด้วยกับแนวคิดของนักวิชาการที่เสนอให้ยกร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ เนื่องจากกลุ่มผู้เสนอเป็นนักวิชาการที่มีความเป็นกลาง รู้กฎหมายขั้นพื้นฐานและปัญหาที่เกิดจากการใช้รัฐธรรมนูญ ส่วนที่เสนอให้ตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญใหม่นั้น ควรศึกษารายละเอียดให้รอบคอบ หากหลายฝ่ายเห็นตรงกันก็สามารถดำเนินการได้

ทั้งนี้ ยืนยันว่า รัฐบาลพร้อมเดินหน้าทำงานอย่างเต็มที่ แต่ขณะนี้มีข้อจำกัดในรัฐธรรมนูญหลายมาตรา จึงต้องแก้ไขในส่วนที่ยังเป็นอุปสรรคก่อน ซึ่งในส่วนของพรรคพลังประชาชนจะประชุมเพื่อหาข้อสรุปก่อนเสนอรัฐบาลต่อไป และในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ เชื่อว่าจะมีการหารือเช่นเดียวกัน

จาก hi-thaksin

'สมัคร'หนุนใช้'ภาษาอังกฤษ'ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

นายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวถึงการเข้าร่วมประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง หรือ GMS ครั้งที่ 3 ซึ่งจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในเวลา 09.00 น. วันนี้ ที่โรงแรมดอนจันทน์พาเลซ นครเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งมีประเทศสมาชิก 6 ประเทศเข้าร่วมประชุม ได้แก่ กัมพูชา ลาว จีน พม่า ไทย และเวียดนาม รวมทั้งธนาคารเพื่อพัฒนาเอเชีย หรือ ADB เข้าร่วมการประชุมด้วย วัตถุประสงค์หลักเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และลดความยากจน ยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนในอนุภูมิภาค

นายสมัคร กล่าวอีกว่า ในการประชุมครั้งนี้ จะนำเสนอเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ต่อ 6 ประเทศสมาชิก โดยเฉพาะการเสนอให้ส่งเสริมการศึกษาให้เยาวชน GMS ที่สำคัญยังเห็นว่าควรส่งเสริมให้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางใน การติดต่อสื่อสารระหว่างกัน เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน และใกล้ชิดกันมากขึ้น โดยไทยพร้อมเป็นศูนย์กลางการเรียนการสอนให้เยาวชน GMS ด้วย สำหรับภารกิจของนายกรัฐมนตรี หลังพิธีปิดการประชุมแล้ว นายกรัฐมนตรี มีกำหนดการเข้าเยี่ยมคาราวะประธานประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนทั่วไปไทย-ลาว ครั้งที่ 16 ก่อนเดินทางกลับประเทศไทย

การชุมนุมของพันธมิตร ทำให้บรรยากาศเผชิญหน้าทางการเมืองกลับมาอีก

หลังจากที่ประชาชนจำนวนมาก เริ่มรู้สึกผ่อนคลายกับการเมืองไทย หลังเลือกตั้งวันที่ 23 ธันวาคม ปีที่แล้ว และรู้สึกสบายใจที่การเมืองไทย กลับคืนมาสู่เส้นทางปกติเสียที แต่การชุมนุมของพันธมิตรเมื่อวานนี้ ทำให้ผมรู้สึกว่าสถานการณ์สู้รบทางการเมืองกลับมาอีกครั้งหนึ่ง การต่อสู้ทางการเมืองเริ่มขึ้นอีกแล้ว และบรรยากาศการเผชิญหน้าจะกลับมาอีกครั้ง เหมือนกับการหมุนกลับไปเหมือนปีที่ผ่านมาอย่างไงอย่างงั้น

แต่สิ่งที่ผมมั่นใจครั้งนี้คือ การเผชิญหน้าจะถึงขั้นแตกหัก ไม่มีใครยอมใครอีกแล้ว และอารมณ์ของประชาชนได้ขึ้นถึงขีดสุดแล้ว ความอดทนของประชาชนได้มาถึงจุดที่ขีดสุดแล้ว

สิ่งที่ประชาชนคนรากหญ้า เคยหวังว่าชีวิตจะกลับคืนสู่ภาวะปกติสุข ทำมาหากินเหมือนเดิม หลังมีการเลือกตั้ง ได้รัฐบาลที่มาจากเลือกตั้งแล้ว ความหวังนี้ได้สูญสลายไปแล้ว ทันทีที่พวกพันธมิตรเริ่มจุดไฟสงครามกลางเมืองขึ้นอีกครั้ง หากพวกพันธมิตรนี้ยังอยู่ เมืองไทยจะไม่มีวันสงบสุขอีกต่อไป คนจำนวนมากคิดอย่างนี้จริงๆ และเริ่มหมดความอดทน

อารมณ์ของประชาชนครั้งนี้ จะไม่ยอมทนอีกต่อไปแล้ว พร้อมแตกหักและนองเลือดทันที การยอมถอย ยอมอดกลั้น ในช่วงที่ผ่านมา แต่ฝ่ายตรงข้ามยังเล่นไม่เลิก ยังไม่ยอมหยุด ยังไม่ยอมจบ ฝ่ายที่สนับสนุนรัฐบาลขณะนี้ หรือเรียกว่า ฝ่ายสนับสนุนทักษิณ เริ่มทนไม่ได้ แล้ว

ผมสังหรณ์ใจ และค่อนข้างเชื่อมั่นว่า จะมีการตลุมบอลหมู่เกิดขึ้นแน่นอน และรัฐบาลจะไม่สามารถควบคุมได้ด้วย แม้ทหารจะทำรัฐประหารอีกครั้ง ก็จะไม่สามารถปกครองบ้านเมืองได้อย่างแน่นอน หากจะปกครองต่อไป ก็จะต้องอยู่กันแบบพม่า

หากเลือกตั้งอีกครั้ง มันก็วนเข้าสู่รอบเดิม คือพรรคของคนรากหญ้าชนะ และพวกศักดินา และคนใต้ ไม่ยอมจบ ลงมาเล่นการเมืองข้างถนนอีก เหมือนแผ่นเสียงตกร่อง

หากมีการชุมนุมอีกครั้ง ผมเชื่อว่าอาจจะมีการปาระเบิดเข้าไปแบบกลุ่มกระทิงแดงสมัยก่อนแน่นอน หรือไม่อย่างนั้น ม็อบอีกฝั่งหนึ่งวิ่งเข้าไปตะลุมบอลประชาทัณฑ์กันเกิดขึ้น

ความขัดแย้งครั้งนี้รุนแรงและฝังรากลึกกว่าที่หลายคนคิด และไม่ว่าจะใช้กลอุบายอย่างไร ก็ไม่สามารถเปลี่ยนคะแนนเสียงของประชาชนได้ เพราะประชาชนได้เลือกข้างไปเรียบร้อยแล้ว การขัดแย้งรอบใหม่นี้ไม่เกี่ยวกับทักษิณแล้ว แม้จะโยงอย่างไรก็ไม่เกี่ยวข้องแล้ว เพราะทักษิณไม่ได้เป็นนายกฯแล้ว ไม่ได้อยู่ในวงการเมืองแล้ว การต่อต้านระบอบการเมืองขณะนี้ คือ การต่อต้านเสียงของคนรากหญ้าโดยตรง

แต่การจะกัน "คนที่นิยมทักษิณ" ไม่ให้เลือกพรรคประชาชน และกำจัด "กลุ่มทางการเมืองกลุ่มใหญ่นี้" ออกจากเมืองไทย มันทำไม่ได้ เพราะต้องสังหารคนทิ้งกว่าค่อนประเทศ มันก็เหมือนกับจะกำจัดคนที่นิยมพรรคประชาธิปัตย์ออกไปจากประเทศไทยได้อย่างไรนั่นแหละ คำตอบอันเดียวกัน

ผมเองก็หมดความอดทนกับความคิดพยายามสมานฉันท์เสียแล้ว ไม่ตายกันไปข้างหนึ่งเหมือนสงครามกลางเมืองในหลายประเทศ มันก็ไม่มีทางสงบลงไปได้ หาก นายสนธิ สุริยะใส และจำลอง ยังอยู่ บ้านเมืองไม่สงบสุขไปได้อย่างแน่นอน

ไม่ว่าคนที่นิยมพันธมิตรและพรรคประชาธิปัตย์ จะมาเบี่ยงเบนกระแหนะกระแหนม็อบที่ชุมนุมหน้าธรรมศาสตร์ตรงข้ามกับกลุ่มพันธมิตรอย่างไร แต่ข้อเท็จจริงก็คือ ม็อบนี้ไม่ได้เป็นกลุ่มจัดตั้งจากพรรคการเมือง แต่เป็นประชาชนกลุ่มหัวรุนแรงที่เริ่มจะทนไม่ได้กับกลุ่มพันธมิตร และคนกลุ่มนี้ นักการเมืองก็สั่งไม่ได้ด้วย และหากมีการชุมนุมอีกครั้ง จะเกิดการเผชิญหน้า และชีวิตของคนหลายคนอาจสูญสิ้นไป พวกไฮโซที่เข้าร่วมกับกลุ่มพันธมิตร อาจโดยรุมประชาทัณฑ์ได้

หากคิดจะเอาประเด็นนี้มาโจมตีรัฐบาล ใช้เป็นเงื่อนไขล้มรัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวช ผมคิดว่าม่มีประโยชน์หรอกครับ เพราะประชาชนเลือกข้างเรียบร้อยแล้ว สื่อจะโฆษณาอย่างไร โจมตีอย่างไร ประชาชนก็ยังแบ่งออกเป็นสองฝ่ายอยู่เหมือนเดิม คนภาคใต้ คนชั้นกลางส่วนหนึ่งในเมืองใหญ่ ก็ได้เลือกพรรคประชาธิปัต์ไปแล้ว คนภาคเหนือ ภาคอีสาน และคนชั้นกลางอีกส่วนหนึ่ง ก็เข้าข้างพรรคพลังประชาชนไปแล้ว ทั้งสองฝ่ายนี้ไม่เปลี่ยนข้างอย่างแน่นอน

พื้นที่มวลชนได้แบ่งกันไปชัดเจนแล้ว ยากนักที่ใช้กลยุทธ์ เดิมๆ ที่ว่าหากมีการปะทะกันของม็อบ แล้วจะทำให้รัฐบาลล้ม ประชาชนจะต่อต้านรัฐบาล เพราะประชาชนเลือกข้างไปแล้ว คนที่ไม่เอา พรรคพลังประชาชน ก็จะต่อต้านรัฐบาล แต่คนที่สนับสนุนพรรคพลังประชาชน ก็จะเชียร์รัฐบาลอย่างเหนียวแน่น

คนที่ตายในม็อบครั้งนี้ ไม่ว่าฝ่ายใดจะตายฟรีอย่างแน่นอน และผมเชื่อว่า ฝายพันธมิตรจะตายมากกว่า

เราต้องเข้าใจให้ถ่องแท้ว่า กลุ่มคนที่เชียร์ ปชป. และสนับสนุนพันธมิตร (แน่นอนคนที่เชียร์ พปช. จะไม่สนับสนุนพันธมิตรอยู่แล้ว) ส่วนใหญ่คือ คนชั้นกลางใน กทม. บางส่วนกับคนภาคใต้ คนชั้นกลางใน กทม. ที่เชียร์พันธมิตร จะเป็นพวกคนค่อนข้างมีฐานะดี เป็นพวกผู้ดีเก่าว่างั้นเถอะ ส่วนคนที่สนับสนุนพรรคพลังประชาชน จะเป็นคนอีสาน คนเหนือ และคนชั้นกลางบางส่วนใน กทม. รวมทั้งกุลุ่มคนยากจนในเมือง ต่างๆ

หากม็อบปะทะกัน ก็คือ สงครามระหว่าง คนรวยกับคนจน สงครามระหว่างไฮโซไฮซ้อ กับโลโซ

ผมไม่เชื่อว่า คนชั้นกลางคือคนรวย แต่งตัวดี ๆ ที่เข้าไปชุมนุมที่หอประชุมธรรมศาสตร์เมื่อวานนี้ จะกล้าปะทะกับคนจนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามธรรมศาสตร์ แต่หากพวกท่านชุมนุมอีกครั้ง ในพื้นที่เปิด เชื่อได้เลยว่ามีการตะลุมบอนกันแน่ เราอาจจะเห็น "คุณหญิงคุณนายพวกศักดินา โดนหนังสะติ๊กหัวแตก หรือโดนกระทืบแน่นอน"

ความอดทนของคนมีขีดจำกัด และผมจับกระแสได้แล้วว่าปรอทมันกำลังจะแตก

ผมเองเคยเป็นคนอารมณ์เย็น แต่ความรู้สึกว่า มันเล่นไม่เลิก เอาอีกแล้ว ทำให้ผมรู้สึกแล้วว่า เลือดไม่นองแผ่นดิน บ้านเมืองนี้ไม่สงบแน่

อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิด หากจะยังเล่นกันไม่เลิก

----------------------------

บทความ โดย ลูกชาวนาไทย

นายกฯ จีนเชื่อมั่น สมัคร จะยกระดับความเป็นอยู่คนไทยให้ดีขึ้น


ลาว 30 มี.ค. -นายกฯ จีน เชื่อมั่นนายกรัฐมนตรีไทยจะยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น พร้อมขอเรียนรู้ประสบการณ์การเป็นนักการเมือง และขอบคุณที่ไทยสนับสนุนการวิ่งคบเพลิงโอลิมปิกที่จีนเป็นเจ้าภาพ ขณะเดียวกัน เชิญ “สมัคร” เยือนจีนในเดือน พ.ค.นี้

“อณัญญา ตั้งใจตรง” ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทย ที่ติดตามภารกิจของนายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี และคณะ เดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เพื่อเข้าร่วมประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (จีเอ็มเอส) ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2551 รายงานว่า เมื่อเวลา 16.00 น. ผู้นำประเทศสมาชิกจีเอ็มเอส และประธานเอดีบี ได้ประชุมร่วมกับภาคเอกชน โดยประเด็นที่หารือกัน คือ เรื่องความท้าทายในการค้าและการลงทุนภายในอนุภูมิภาคจีเอ็มเอส การดำเนินการตามความตกลงการขนส่งข้ามพรมแดน และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ในอนุภูมิภาคจีเอ็มเอส

นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ว่า การให้ความช่วยเหลือของเอดีบี ที่มีต่อจีเอ็มเอส ทำให้ 6 ประเทศสามารถเชื่อมโยงการคมนาคมระหว่างกันได้ ซึ่งตนได้เสนอว่า นอกจากจะขนส่งสินค้ากันแล้ว ควรส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวระหว่างกันด้วย แต่การเดินทางระหว่างไทยและลาวที่มีจุดผ่านแดน 2 จุด ทำให้ต้องใช้ระยะเวลามากพอสมควร จึงเสนอให้มีจุดผ่านแดนร่วมกัน ซึ่งมีปัญหาเรื่องข้อกฎหมายที่ต้องแก้ไข อย่างไรก็ตาม การที่แม่น้ำโขงเส้นเดียวเชื่อมโยง 6 ประเทศเข้าด้วยกัน ถือเป็นความผูกพันที่จะต้องร่วมมือกันต่อไป

สำหรับการประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ 3 ในวันพรุ่งนี้ (31 มี.ค.) นายสมัคร กล่าวว่า ตนจะรายงานเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ 6 ประเทศ โดยจะเสนอให้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลาง และจะให้ส่งเยาวชนของจีเอ็มเอส มาเรียนที่ กทม.ด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เวลา 17.20 น. นายกรัฐมนตรีได้หารือกับนายเหวิน เจียเป่า นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นการพบกันครั้งแรก โดยผู้นำจีนได้แสดงความยินดีที่ได้รู้จักและยินดีกับการรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของนายสมัคร โดยเชื่อว่านายสมัครจะยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น และไทยจะเดินหน้าต่อไปได้ ขณะที่ไทยได้แสดงความยินดีที่นายกรัฐมนตรีจีนได้รับการเลือกตั้งและดำรงตำแหน่งต่อไปอีก 5 ปี อย่างไรก็ตาม ไทยแสดงความชื่นชมจีนที่สามารถคงมูลค่าค่าเงินได้ในอัตราที่เหมาะสม และทำให้มีเงินสำรองในประเทศจำนวนมาก

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีจีนได้แสดงความชื่นชมนายสมัคร ที่เป็นนักการเมืองมานานและมีประสบการณ์ทางการเมืองมาก จึงขอเรียนรู้ประสบการณ์จากนายสมัครด้วย พร้อมย้ำถึงความสัมพันธ์ของ 2 ประเทศ ที่ใกล้ชิดกันมานาน และคงมีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น ขณะที่นายกรัฐมนตรีจีนแสดงความยินดีที่ไทยจะเป็นประธานอาเซียนในเดือนกรกฎาคมนี้ นอกจากนี้ยังได้เชิญนายสมัคร เดินทางไปเยือนจีน ในเดือนพฤษภาคมนี้ พร้อมขอบคุณประเทศไทยที่ร่วมวิ่งคบเพลิงกีฬาโอลิมปิก ซึ่งคบเพลิงจะวิ่งผ่านไทยในเดือนสิงหาคมนี้ ซึ่งไทยได้อำนวยความสะดวกและประสานงานเป็นอย่างดี นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีของไทยได้รับที่จะไปร่วมในพิธีเปิดกีฬาโอลิมปิกที่จีนด้วย

ต่อมาเวลา 18.00 น.นายกรัฐมนตรีได้หารือกับสมเด็จฮุนเซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา พร้อมเปิดเผยว่า ได้หยิบยกการขึ้นทะเบียนเขาพระวิหารเป็นมรดกโลกมาหารือ เนื่องจากกัมพูชาได้เสนอยูเนสโกให้ขึ้นทะเบียนเฉพาะตัวปราสาท แต่ยูเนสโกไม่เห็นด้วย และให้ขึ้นทะเบียนบริเวณโดยรอบ ดังนั้นจะมีการหารือร่วมกันในเร็ว ๆ นี้ โดยกัมพูชาจะส่งนายซก อัน รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกัมพูชา มาหารือกับรัฐมนตรีไทย โดยการดำเนินการจะเป็นไปในลักษณะการจัดการร่วมกัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในช่วงค่ำ นายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมรับประทานอาหารค่ำที่นายกรัฐมนตรีลาวจัดขึ้น เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้นำจีเอ็มเอส โดยนายสมัครได้ใส่ชุดผ้าพื้นเมืองที่ทางการลาวจัดให้ โดยเป็นเสื้อผ้าไหมลาวสีน้ำเงินที่นายสมัครได้เลือกเอง. -สำนักข่าวไทย


อัพเดตเมื่อ 2008-03-30 19:28:45นายกฯ เสนอพัฒนาโครงข่ายโลจิสติกส์ 6 ประเทศลุ่มน้ำโขง


สปป.ลาว 30 มี.ค.-นายกฯ เสนอให้เอดีบีสนับสนุนการพัฒนาโครงข่ายโลจิสติกส์ของ 3 ประเทศลุ่มน้ำโขง เพื่อทำให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวระหว่างกัน ขณะเดียวกันผู้นำ 6 ประเทศจีเอ็มเอสได้ประชุมร่วมกับเยาวชน จีเอ็มเอสรับ 3 ข้อเสนอแนะจากเยาวชน

“อณัญญา ตั้งใจตรง” ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทย ที่ติดตามภารกิจของนายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี และคณะ เดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เพื่อเข้าร่วมประชุมสุดยอด กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (จีเอ็มเอส) ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2551 รายงานว่า เมื่อเวลา 14.00 น. นายสมัคร ได้หารือทวิภาคีกับนายฮารุฮิโกะ คูโรดะ ประธานธนาคารพัฒนาเอเชีย (เอดีบี) โดยนายกรัฐมนตรี ได้เสนอการพัฒนาโครงข่ายโลจิสติกส์ของประเทศจีเอ็มเอส ทั้ง 6 ประเทศ ซึ่งเมื่อเชื่อมโยงกันแล้วจะทำให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวระหว่างกัน โดยแต่ละประเทศ จะเป็นจุดศูนย์กลางที่นักท่องเที่ยวสามารถเช่ารถยนต์ขับผ่านแต่ละประเทศได้สะดวกมากขึ้น

จากนั้น นายกรัฐมนตรี ได้เดินทางไปยังโรงแรมดอนจัน พาเลซ โดยมีนายบัวสอน บุบผาวัน นายกรัฐมนตรีลาว ให้การต้อนรับ เพื่อเข้าร่วมประชุมระหว่างผู้นำประเทศสมาชิกจีเอ็มเอส ประธานเอดีบี และเยาวชนจีเอ็มเอส ซึ่งเป็นการประชุมร่วมกับผู้นำเยาวชนที่คัดเลือกจากทุกประเทศ ประเทศละ 6 คน ทั้งนี้ มีการสะท้อนมุมมองของเยาวชนที่มีต่อผู้นำจีเอ็มเอส นอกจากนี้ เยาวชนจะได้เดินทางสำรวจเส้นทางตามแนวพื้นที่ที่ประเทศจีเอ็มเอสจะกระทำร่วมกัน ใน 3 เส้นทาง คือ 1.แนวเขตพื้นที่จากเหนือถึงใต้ จากประเทศจีน ลาว มาไทย 2.แนวเขตพื้นที่จากตะวันออกไปยังตะวันตก คือ เวียดนาม ลาว ไทย และแนวเขตพื้นที่ใต้ คือ กัมพูชาเวียดนาม และลาว

ในโอกาสนี้ ผู้นำจีนได้รับสารจากเยาวชนจีเอ็มเอส ที่แสดงความขอบคุณในการดำเนินโครงการนี้ และเห็นว่า การที่เยาวชน 6 ประเทศสมาชิกจีเอ็มเอส ได้อยู่ร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนความเห็นซึ่งมีความคิดเห็นที่คล้ายคลึงกัน จึงมีข้อเสนอแนะถึงผู้นำจีเอ็มเอส 3 ข้อ คือ การเพิ่มความเชื่อมต่อระหว่างกัน โดยขอให้เดินหน้าพัฒนาโครงข่ายคมนาคมระหว่างกันให้เข้มแข็งขึ้น สนับสนุนระบบการสื่อสารเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้เยาวชนสามารถเชื่อมโยงกันได้ง่าย การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับโลก เพื่อให้เยาวชนพัฒนาทางการศึกษา มีการฝึกฝนทักษะต่างๆในตลาดแรงงาน ตลอดจนดูแลด้านสาธารณสุขให้เยาวชนและการเพิ่มจิตสำนึกในชุมชน โดยเฉพาะเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม สนับสนุนส่งเสริมค่านิยมทางวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ

ต่อมาผู้นำประเทศสมาชิกจีเอ็มเอส ได้กล่าวถ้อยแถลงสั้น ๆ ต่อเยาวชน โดยนายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรีของไทย ได้ขอบคุณ เอดีบี ที่ร่วมสนับสนุนโครงการนี้ ซึ่งจะช่วยพัฒนาเยาวชนในภูมิภาคให้มีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นมากขึ้น และหวังว่าความร่วมมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะมีมากขึ้น เพราะถือเป็นเรื่องสำคัญและเชื่อว่า รัฐบาล 6 ประเทศ จะได้ประโยชน์จากเยาวชนเหล่านี้ที่จะเข้ามาทำงานแทนคนรุ่นเก่าต่อไป อย่างไรก็ตามใน กทม.มีมหาวิทยาลัยจำนวนมาก ซึ่งแต่ละประเทศไม่จำเป็นต้องส่งเยาวชนไปศึกษาที่ยุโรป หรืออเมริกา แต่สามารถส่งมาศึกษาในประเทศไทยได้ พร้อมกันนี้ ได้เสนอว่า ในภูมิภาคจีเอ็มเอส น่าจะมีภาษากลางที่ใช้ร่วมกัน และสามารถสื่อสารให้เกิดความเข้าใจได้ โดยขอให้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลาง.-สำนักข่าวไทย


อัพเดตเมื่อ 2008-03-30 18:53:41


รีบโวยก่อนซ้ำรอยเดิม [31 มี.ค. 51 - 02:43]


ไม่ใช่รายการ “ชิมไปบ่นไป” ถึงจะพูดเล่นพูดหัวได้

โดยสถานะแล้วต้องยอมรับแรงตกกระทบสูงมาก กับคิวที่ “ลุงหมัก” นายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี ออกมาเปิดประเด็นแหลมๆเสียวๆ

บอกได้รับเอกสารลับที่แทรกมากับเอกสารการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 มีนาคมที่ผ่านมา

เขียนด้วยลายมือ แจ้งเตือนว่า มีขบวนการจ้องล้มล้างทำลายรัฐบาล มีการประชุมเพื่อวางแผนปฏิวัติอีก แต่ยังหาเหตุผลยึดอำนาจไม่ได้

และก็เป็นอะไรที่ฟังแล้วอดตื่นเต้นตามไม่ได้ โดยอาการตื่นตูมของนายกรัฐมนตรีก่อนหน้านี้ไม่กี่วัน “ลุงหมัก” ก็เพิ่งเปิดข้อมูลข่าวกรองเสียวๆ มีความพยายามก่อเหตุร้ายในเขตรับผิดชอบของกองทัพภาคที่ 1

เล่นเอาหูผึ่งไปตามๆกัน

และยิ่งระทึกกันไปใหญ่ เมื่อย้อนกลับไปปะติดปะต่อกับความเคลื่อนไหวของ “บิ๊กบัง” พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน อดีตประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ (คมช.) ตั้งวงหารือกับอดีตแกนนำ คมช.เป็นการเฉพาะกิจ หลังถูกรัฐบาลสั่งไล่บี้สอบงบฯลับของ คมช.

ถ้าจะโยงให้เข้าเค้ามันก็ผูกเป็นเรื่องเป็นราวได้

เช่นเดียวกัน ในอีกมุมหนึ่งมันก็คิดกันได้ ในลีลาเชี่ยวกรากของเซียนการเมืองอย่าง “ลุงหมัก” ก็ต้องคิดทุกวิถีทางในการที่จะฝ่าแรงเสียดทานทางการเมือง

เบี่ยงประเด็นยุบพรรค

เบนประเด็นรื้อรัฐธรรมนูญ

อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะมีเป้าหมายใด การที่นายสมัครออกมาปูดข้อมูลแหลมๆเสียวๆเรื่องขบวนการวางแผนปฏิวัติ ตัดสินใจทิ้งไพ่ใบสำคัญ

แสดงว่าอยู่ในสถานการณ์ได้เสีย

ยิ่งเทียบเคียงเหตุการณ์ ในสมัย พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ก่อนจะมีอันเป็นไป พันธมิตรม็อบไล่ “ทักษิณ” ก็เริ่มก่อตัวที่หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นัดกันวงแคบๆก่อนจะได้ปมขายหุ้นกลุ่มชินฯให้สิงคโปร์เป็นหัวเชื้อปลุกม็อบบานออกไปเต็มลานพระบรมรูปทรงม้า ย้ายมาสนามหลวง ก่อนยึดถนนราชดำเนิน ตะโกนไล่ “ทักษิณออกไป”

ก่อเงื่อนไข เร้าสถานการณ์จนรถถังวิ่งออกจาก ม.พัน 4 มาล้อมทำเนียบรัฐบาล

บทอวสาน “ทักษิณ” วันที่ 19 กันยายน 2549

และเหมือนประวัติศาสตร์จะรีรัน ย้อนเทปม้วนเดิมกลับมาฉายใหม่อีกรอบ

วันที่ 28 มีนาคม 2551 พันธมิตรม็อบไล่ “ทักษิณ” คนหน้าเดิม กลับไปยึดสถานที่เดิมหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปฏิบัติการเป้าหมายเดิมขับไล่เครือข่าย “ทักษิณ”

ได้หัวเชื้อปมรื้อรัฐธรรมนูญฉบับหน้าแหลมฟันดำ ส่งสัญญาณปลุกม็อบไล่รัฐบาล

สถานการณ์กำลังเดินเข้าล็อก

ย้อนรอยเกมโค่น “ทักษิณ”

ก็ไม่แปลกที่สิงห์เฒ่า เซียนเก๋าเกมอย่าง “ลุงหมัก” จะรีบออกมาตะโกนโวยวายดังๆว่ามีขบวนการวางแผนโค่นรัฐบาล แต่ยังหาเหตุอ้างยึดอำนาจไม่ได้

ชิงดักคอไว้ก่อน

แต่ถามว่า คิวรัฐประหารเอาเข้าจริง ใครจะใจถึงสั่งรถถังติดเครื่องออกมาวิ่งบนถนนได้ง่ายๆ

ในเมื่อประวัติศาสตร์มีไว้เพื่อศึกษา ไม่ได้มีไว้ให้ซ้ำรอย

เมื่อครั้งอดีตนายกฯทักษิณพลาดเพราะชะล่าใจ บินออกนอกประเทศ เลยหลุดวงจรอำนาจ

นั่นก็น่าจะเป็นบทเรียนให้ “ลุงหมัก” หนีบเอา “บิ๊กป๊อก” พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา ผู้บัญชาการทหารบก บินไปเยือนประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียนทุกทริป

เหนืออื่นใด เรื่องลับๆลึกๆ เบื้องหลังการปฏิวัติที่หน่อมแน้มสุดในประวัติศาสตร์ไทยก็ถูกนำมาถ่ายทอดไว้ในหนังสือ “ลับ ลวง พราง ปฏิวัติปราสาททราย” ที่หลายคนก็เสียวสันหลังว่า เป็นคู่มือเช็กบิล คมช.

อย่างน้อยก็มีตัวละคร ปะติดปะต่อเรื่องราวได้เข้าเค้า

คิดว่า “ลุงหมัก” จะไม่หาอ่านเชียวหรือ.


ทีมข่าวการเมือง รายงาน

ทักษิณ ระรื่นลูกหาบแห่รับกลับไทย [31 มี.ค. 51 - 03:41]

สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 16.30 น. วานนี้ ( 30 มี.ค.) ที่สนามบินสุวรรณภูมิ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทันทีที่ พ.ต.ท.ทักษิณเดินออกมาจากห้องรับรองพิเศษด้วยสีหน้ายิ้มแย้ม จากนั้นก็เดินตรงไปทักทายพร้อมรับดอกไม้จากกองเชียร์ประมาณ 30 คน ที่รอต้อนรับอยู่ด้านหน้า ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยบริเวณห้องรับรองพิเศษ ที่มีตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบกว่า 100 นาย ดูแลรักษาความปลอดภัย สำหรับบุคคลสำคัญที่เดินทางมารับประกอบด้วย คุณหญิงพจมาน ชินวัตร ภริยา พร้อมด้วยบุตรทั้ง 3 คน น.ส. ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร น้องสาว พ.ต.ท.ทักษิณ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รมว.มหาดไทย นายจักรภพ เพ็ญแข รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายทรงศักดิ์ ทองศรี รมช.คมนาคม นพ.พรหมมินทร์ เลิศสุริเดช นายเนวิน ชิดชอบ อดีตกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย นายประชา ประสพดี ส.ส.สมุทรปราการ พรรคพลังประชาชน นายเสริมศักดิ์ พงษ์พาณิชย์ อดีต รมช.มหาดไทย จากนั้น พ.ต.ท.ทักษิณได้เดินทางมาเป็นประธานในการคัดเลือกเยาวชนไปดูฟุตบอลทีมแมนเชสเตอร์ ซิตี้ที่เมืองทองธานี เวลา 17.00 น.

เผย “ทักษิณ” กลับมาช่วยชาติ

ด้านนายพงศ์เทพ เทพกาญจนา โฆษกส่วนตัว พ.ต.ท.ทักษิณ ให้สัมภาษณ์ถึงการเดินทางกลับประเทศไทยของพ.ต.ท.ทักษิณว่า สาเหตุที่ พ.ต.ท.ทักษิณเดินทางกลับไทยเร็วกว่ากำหนด ไม่เกี่ยวกับการมาสู้คดี เพราะเรื่องคดีมีทนายความเป็นผู้ดำเนินการอยู่ ส่วนที่เร่งกลับมาเพื่อมางานมูลนิธิไทยคม ที่จะมีการคัดเลือกเด็กไทยทั้งประเทศ ไปประเทศอังกฤษ ดูการแข่งขันฟุตบอลทีมแมนฯซิตี้ นอกจากนี้ ยังเป็นการมาต้อนรับนักธุรกิจคนสำคัญ 2 ราย แต่ไม่ขอเปิดเผยชื่อ ทั้งสองคนมีความชำนาญเรื่องไบโอดีเซล และเอทานอล ทั้งนี้ พ.ต.ท.ทักษิณได้เชิญนักธุรกิจดังกล่าวมาลงทุนในไทย คนหนึ่งเป็นนักลงทุนที่มีทรัพย์สินติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก ถ้าเอ่ยชื่อขึ้นมาก็รู้จักกันหมด สำหรับการลงทุนจะเป็นในรูปแบบที่เขามาอยู่ในไทยนานๆ เป็นการสร้างงานให้กับคนไทย คนหนึ่งจะเดินทางมาในเดือน เม.ย. ส่วนอีกคนจะมาเดือน พ.ค. ยืนยันว่าไม่ใช่เป็นการมาซื้อหุ้น แต่เป็นการมาลงทุน พ.ต.ท.ทักษิณคุยกับนักลงทุนทั้งสองอย่างคนไทยคนหนึ่งที่ต้องการเห็นประเทศ ไทยดีขึ้น และคุยกันไว้นานแล้ว จะเชิญนักลงทุนระดับโลก ไม่ใช่ว่าใครๆก็เชิญได้ แต่ต้องมีศักยภาพ ซึ่ง พ.ต.ท.ทักษิณก็ถือเป็นคนหนึ่งที่มีศักยภาพ มีความสามารถ และท่านเห็นว่าจะปล่อยให้รัฐบาลทำคนเดียวก็ไม่ได้ เมื่อถามว่าจะเป็นการเข้ามาเกี่ยวข้องทางการเมืองหรือไม่ นายพงศ์เทพ ตอบว่า ไม่เกี่ยวการเมือง เป็นการช่วยประเทศ

ขึ้นเชียงใหม่ทำบุญบรรพบุรุษ

นายพงศ์เทพกล่าวว่า พ.ต.ท.ทักษิณ จะอยู่ในไทยช่วงระยะเวลาหนึ่ง แต่ระหว่างนี้อาจเดินทางไปต่างประเทศเป็นระยะเวลาสั้นๆ ช่วงต้นเดือนเมษายน พ.ต.ท.ทักษิณจะอยู่ในไทย และวันที่ 11 เม.ย. จะเดินทางไป จ.เชียงใหม่ ซึ่งทุกปี พ.ต.ท.ทักษิณ จะไปทำบุญให้พ่อกับแม่ แต่ปีที่แล้วไม่ได้มาทำบุญ เพราะเข้าประเทศไทยไม่ได้ นอกจากนี้ ก็จะเดินทางไปทำภารกิจที่ต่างจังหวัดบ้าง คาดว่าจะเป็นภาคอีสาน แต่ยังไม่ได้กำหนดเวลาที่ชัดเจน ส่วนการพักแรม ในคืนนี้นั้นยังไม่ได้รับแจ้งว่าจะนอนที่ใด

รับอยู่เมืองไทยสองอาทิตย์

ต่อมาเมื่อเวลา 18.30 น. ที่ห้องฟีนิกซ์ อิมแพค เมืองทองธานี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงระยะเวลาในการอยู่ประเทศไทยว่าจะอยู่ประมาณ 2 สัปดาห์ เมื่อถามว่าหลังจากนี้จะเป็นการเดินทางแบบไปๆมาๆใช่หรือไม่ พ.ต.ท.ทักษิณตอบว่า ต้องไปเป็นผู้บรรยายหลักที่ดูไบ จัดโดยบิสสิเนส วีค เมื่อถามถึงกรณีที่มาเตรียมต้อนรับนักลงทุนรายใหญ่จากต่างประเทศ พ.ต.ท.ทักษิณตอบว่า จะเป็นการหารือเรื่องเหล็กและเรื่องไบโอดีเซล เมื่อถามว่าได้คุยไว้นานหรือยัง พ.ต.ท.ทักษิณตอบว่า ไม่ ตนเป็นผู้ชวนมาลงทุนเอง ส่วนเม็ดเงินที่คาดว่าจะนำมาลงทุนในไทยนั้นยังตอบไม่ได้ แต่เขาเป็นเศรษฐีระดับโลก

เมื่อถามว่ามีข่าวจะเดินทางไปภาคอีสานกำหนดวันเวลาหรือยัง พ.ต.ท.ทักษิณตอบว่า ตอนนี้ถ้าจะเดินทางไปไหนก็ไปทำบุญ ไม่มีอะไร เมื่อถามว่าวันที่ 11 เม.ย. จะเดินทางไปเชียงใหม่แน่นอนใช่หรือไม่ พ.ต.ท.ทักษิณตอบว่า ไปทำบุญ ทั้งนี้อดีตนายกฯมีกำหนดการกินข้าวเย็นพร้อมครอบครัวที่โรงแรมโอเรียนเต็ล ส่วนสถานที่พักผ่อนนั้นมีรายงานว่า พ.ต.ท.ทักษิณจะพักที่บ้านจันทร์ส่องหล้า

ขอทำงานถวายเจ้านายทุกพระองค์

ส่วนบรรยากาศการมาเป็นประธานในพิธีปิดโครงการเด็กไทยคมไปแมนฯซิตี้ ณ ห้องฟีนิกซ์ อิมแพค เมืองทองธานี โดยเยาวชนไทย 123 คน ที่เข้าโครงการและผ่านการคัดเลือกไปแมนฯซิตี้ 15 คน เพื่อฝึกซ้อมกับสโมสรแมนฯซิตี้ ระหว่างวันที่ 22 เม.ย.-1 พ.ค.นั้น พ.ต.ท. ทักษิณกล่าวว่า ตนและครอบครัวที่ตั้งมูลนิธินี้ก็เพราะด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัว ที่เสด็จฯมาเปิดสถานีไทยคม และสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ เสด็จฯทอดพระเนตรการปล่อยดาวเทียมไทยคม 1 ที่เฟรนช์เกียนาฯ และมูลนิธิก็ได้ทำงานการกุศลครั้งแรกคือการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเพื่อเยาวชน และพยายามทำทุกอย่างด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และจะทำทุกอย่างถวายเจ้านายทุกพระองค์ และมูลนิธินี้จะช่วยงานสาธารณกุศลให้สังคมไทยในทุกด้านต่อไป

“สมชาย” ย้ำอีก “ทักษิณ” ยุติทุกอย่าง

ด้านนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.ศึกษาธิการ ในฐานะรองหัวหน้าพรรคพลังประชาชน ให้สัมภาษณ์ถึงการเดินทางกลับประเทศของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ว่า การเดินทางกลับประเทศของ พ.ต.ท.ทักษิณถือเป็นการกลับมาตามที่ศาลนัดไว้ และเป็นการถือโอกาสมาร่วมงานประเพณีสงกรานต์ของไทย ซึ่งญาติพี่น้องคงจะได้มีโอกาสพูดคุยกันเป็นปกติ ธรรมดา เมื่อถามว่า การที่ พ.ต.ท.ทักษิณจะเดินทางไปรดน้ำดำหัวที่ จ.เชียงใหม่ เป็นเพราะต้องการแสดงพลังอะไรหรือไม่ นายสมชายตอบว่า ในฐานะที่ตนเป็นคนใกล้ชิด ยืนยันว่าไม่มีเรื่องแบบนี้เป็นอันขาด เพราะ พ.ต.ท.ทักษิณพูดต่อหน้าญาติพี่น้อง และประชาชนเสมอว่า เมื่อวางมือทางการเมืองก็จะไม่เข้ามาเกี่ยวข้องให้เป็นประเด็นทาง การเมืองอีก และจะไม่ทำความลำบากใจ ทำความเดือดร้อนให้กับสังคม หรือผู้ใดผู้หนึ่งทั้งสิ้น


‘อำนาจ’ ไม่ใช่ ‘ธรรม’

เพราะความมืดบอดของผู้ “เหลิงอำนาจ” และเข้าใจผิดว่า “อำนาจคือธรรม” นี่เอง...บุคคลที่เป็น “นักการเมือง” หรือ “นักเลือกตั้ง” ทั้งหลาย เมื่อได้อำนาจ เมื่อได้เสียงข้างมากเข้ามาจัดตั้ง “รัฐบาล”…ทว่า ชุดแล้วชุดเล่าและชุดแล้วชุดเล่า ก็เปรียบได้เสมือน “ไม้ล้มลุก”???!!

ล้มลุกเพราะใช้อำนาจอย่าง “ไม่เป็นธรรม” จึงทำให้ต้อง “แพ้ภัยอำนาจ”
ไม่ว่ารัฐบาลที่เปี่ยมพลังอำนาจเช่นยุค“จอมพลแปลก พิบูลสงคราม”...ไม่ว่ารัฐบาลยุค “จอมพลถนอม กิตติขจร”...ไม่ว่ารัฐบาล “นายธานินทร์ กรัยวิเชียร” ยุค 16 ตุลาคม 2519เมื่อพลิกอดีตใกล้เข้ามา...ก็รัฐบาล “บุฟเฟ่ต์คาบิเนต” ยุค “พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ”...ผ่านเลยมาถึงยุค “พล.อ.สุจินดา คราประยูร” ซึ่งมีอำนาจล้นฟ้าจาก “ฐาน
หนุน” ของสามเหล่าทัพและกรมตำรวจ?!!!ทว่า ยืนไม่ได้...ไม่สามารถต้านพลังประชาชน?!!!เช่นเดียวกับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง ซึ่งมีเสียงประชาชนท่วมท้นในรัฐบาลยุค “พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร” และมี “กองทัพ” เป็นฐานเหนียวแน่นเข้มแข็งแต่ก็ไม่สามารถยืนอยู่ได้อีกเช่นกัน...เพราะผลพวงจากการ “ใช้อำนาจ” เกินพิกัด...ใช่หรือไม่??!ตกถึงวันนี้ วันที่ “นายสมัคร สุนทรเวช” นายกรัฐมนตรีจากพลังประชาชน ซึ่งประกาศเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ.2550

ซึ่งก่อนหน้านี้ คนหลากหลายได้ประณามก่นด่าว่า เป็นรัฐธรรมนูญฉบับ “อัปยศ” เพราะได้มาจากผลพวงของเผด็จการ 19 กันยายน 2549นายสมัครประกาศเดินหน้า โดยไม่จำเป็นต้องใช้ประชาพิจารณ์!!!โดยเฉพาะความจำเป็นที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนเพียงมาตราเดียว คือ มาตรา 237 ซึ่งมีปัญหาโดยเฉพาะในวรรค 2 ที่ระบุว่า...หากปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า หัวหน้าพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารของพรรคการเมืองผู้ใด มีส่วนรู้เห็น...หรือปล่อยปละละเลย

หรือทราบถึงการกระทำนั้นแล้วมิได้ยับยั้งหรือแก้ไข เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม…ให้ “ถือว่า” พรรคการเมืองนั้น กระทำการเพื่อให้ได้มาซึ่ง “อำนาจในการปกครองประเทศ”?!!โดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ!!!ชัดเจนในประเด็นที่ 6 พรรคการเมืองร่วมรัฐบาล ได้เร่งมือเพื่อแก้ไขในมาตราดังกล่าว โดยเฉพาะคำว่า...“ถือว่า” พรรคการเมืองนั้น กระทำเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศ

จิตเจตนาก็คือให้ตัดคำนี้ออกไป เพราะไม่ให้การกระทำหรือพฤติกรรมบุคคล ไปเกี่ยวข้องผูกพันกับพรรคการเมืองต้นสังกัดของ “นักการเมืองที่มีปัญหา”?!ซึ่งวันนี้ “นักการเมือง” สังกัดพรรคใดที่เผชิญปัญหาสาหัส และอยู่ระหว่างการดำเนินการของคณะกรรมการการเลือกตั้งและศาลฎีกาฯ เราต่างก็รู้แจ้งแทงตลอด??!!นี่แหละ “อำนาจ”...เป็นอำนาจที่ไม่ใช่ “ธรรม” ขององค์รวมประเทศชาติและประชาชน?!


“เหยี่ยว อหังการ์”

แมงวันกินเมือง

โอดครวญกันเหลือหลาย..เสรีภาพของสื่อประเทศไทย..จะต้องได้รับการปกปักรักษา..แบ่งแยกกันเสร็จสรรพ..รัฐจะใช้สื่อหรือควบคุมสื่อไม่ได้แต่สื่อเองกลับมีเสรีภาพอย่างมากมายในการ..ให้ข้อมูลข่าวสาร ทั้งๆ ที่มีต้นตอและไร้ต้นตอในเรื่องอะไรก็ได้..

เหลือบแลไปทั้งโลก..เสรีภาพของสื่อไทย..ประกวดกับใครก็ได้ในโลก ในเรื่องฤทธิ์เดชและอำนาจมาเลเซียและสิงคโปร์นั้นไม่ต้องถาม..หากเอากฎหมายคุมสื่อของเขามาใช้ในประเทศไทย..จะไม่มีเหลือแม้แต่ฉบับเดียวปะหน้านักการเมืองข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ถึงประธานองคมนตรี..คำถามของนักข่าว คือ เรื่องราวของการทะเลาะวิวาทและจัดฉากให้ตบตีกันถามประธานองคมนตรีเรื่องปฏิวัติ..เป็นคำถามโง่ๆ ที่รู้คำตอบอยู่แล้วล่วงหน้า..เพราะตอบได้ทางเดียว อาการส่ายหน้าอย่างสำลักอารมณ์และปิดปากของ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์..เป็นเรื่องน่าเห็นใจ..

นักหนังสือพิมพ์ไทยที่ไปประกาศกับชาวโลกว่า ใช้เงินไป 400 ล้านเพื่อล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง..มันก็คงมีอยู่แห่งเดียวในโลก..และเมื่อการปฏิวัติจบสิ้นลงไป รัฐบาลใหม่เกิดขึ้นมาก็เริ่มก่อหวอดจะล้มกันอีก พร้อมทั้งประกาศเปิดตัวระดมทุนอย่างนี้ไม่มีในโลก แต่มีในประเทศไทยที่อียิปต์..ไม่กี่วันที่แล้ว..อิบราฮิม อีสซา บรรณาธิการหนังสือพิมพ์อัล-ดุสตูร์ แค่ลงข่าวว่า..ประธานาธิบดี ฮอสนี่ บูมารัค ป่วย..ประธานาธิบดีปฏิเสธ..และฟ้องศาล..บรรณาธิการโดนพิพากษาติดคุก 6 เดือน..ข้อหา..ตีพิมพ์ข้อมูลอันเป็นเท็จ เป็นการทำลายผลประโยชน์รัฐและเสถียรภาพของประเทศ..

เรื่องแบบนี้ในประเทศไทย..แค่แจ้งความตำรวจยังไม่รับ..เขียนขึ้นมาเพื่อที่จะบอกว่า..เสรีภาพในการนำเสนอข่าวและความเคลื่อนไหวทางการเมืองนั้น เป็นเสรีภาพแห่งการรับรู้ของประชาชนนั้นก็ใช่..แต่การสร้างข่าวขึ้นมาเองเพื่อใส่ไคล้ใส่ร้าย เพื่อปลุกระดมประชาชนให้บ้าคลั่งหรือจ่ายตังค์ เพื่อสร้างม็อบมาฟังแล้วนำเดินขบวนนั้น..หากใครๆ ก็ทำได้แล้วประเทศจะจมอยู่ในความวุ่นวายและพังพินาศในที่สุด

พญาไม้

‘หมัก’ โอ๋กองทัพ

ปฏิวัติ! ใครที่พูดคำๆ นี้...ได้ หากไม่มีข้อมูลหลักฐานมายืนยันชัดแจ้งแล้ว
ต้องถือว่ามัน “สุ่มเสี่ยง” เอามากๆแต่ นายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ก็โพล่งคำๆ นี้ออกมาจนได้“มีคนยังไม่เลิก ยังวิ่งเต้นกันอยู่ ยังนัดประชุมกันอยู่ ยังคิดว่าปฏิวัติกันได้อยู่ แต่ไม่วิตกทุกข์ร้อน เขาคิดว่ายังมีการเปลี่ยนแปลงกันได้ เขาก็คิดทำกัน แต่มันก็ไม่มีเหตุผล ผมถึงไม่ประเมิน ใครเป็นคนทำก็น่าจะอายบ้าง”นายสมัคร ให้สัมภาษณ์นักข่าวที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 28 มี.ค.แถมยังบอกด้วยซ้ำว่า...ได้รับทราบจากเอกสารที่แทรกมากับเอกสารการประชุม

ครม. เป็นเอกสารที่เขียนด้วยลายมือ แจ้งเตือนว่ามีขบวนการจ้องล้มล้างและทำลายรัฐบาลจริงๆโดยมั่นใจว่า...ยังมีขบวนการที่คอยล้มล้างรัฐบาลอยู่ ไม่เพียงเท่านั้น นายสมัคร ยังชี้ด้วยว่า...“เหยื่อการเมือง” อย่าง พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร หมดไปแล้ว เหลือแต่ตัวเขาที่เป็น “เหยื่อแห้ง” และ “ไม่มีราคา”ก่อนหน้านั้นเพียงวันเดียว (27 มี.ค.) ก็มีนักข่าวบางคนหยิบคำว่า ปฏิวัติ ไปถามยัดใส่ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ที่เดินทางมาเป็นประธานพิธีเปิดโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ รุ่นที่ 8 ณ สโมสรทหารบก

ไม่ใช่ใครที่ไหน วาสนา นาน่วม เจ้าของหนังสือ “ลับ ลวง พราง” นั่นเองเธอยิงคำถาม “แทงใจดำ” ว่า...หลายคนสงสัยว่าท่าน (พล.อ.เปรม) อยู่เบื้องหลังการปฏิวัติ?เท่านั้นเอง พล.อ.เปรม ก็หยุดเดิน ก่อนจะหันมาตอบด้วยอารมณ์เซ็งๆ ว่า...“พวกคุณคิดกันไปเอง ผมไม่เคยทำ”เมื่อถูกกระหน่ำด้วยคำถามและคนถามเดิมๆ พล.อ.เปรม ก็ตอบด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือว่า...“คุณวาสนา คุณต้องรู้ว่าผมไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องอย่างนั้น ทุกคนต้องรู้อย่างนั้น ผมไม่ได้เกี่ยวข้องเรื่องการเมืองและเรื่องใดๆ”

ทำไม...สถานการณ์อย่างนี้ จึงมีคนหยิบเอาคำว่า ปฏิวัติ! ออกมาพูด???
ต้องการสร้างราคาให้กับตัวเอง หรือเพราะต้องการโปรโมตหนังสือ!!!
ถ้าเป็นจริง ก็ต้องบอกว่า...คนที่เปิดประเด็นเรื่องปฏิวัติได้ประโยชน์เต็มๆ แต่ประเทศชาติเสียหายอย่างมากมายไม่เพียงภาพลักษณ์และความมั่นใจของนักลงทุนต่างชาติ แม้แต่ระบบเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน ก็พลอยเสียหายไปด้วย การที่ “คนต้นทุนต่ำ” แถมยังเป็น “เหยื่อแห้ง” อย่าง นายสมัคร ได้ออกมาตอกย้ำถึงความพยายามของคนบางกลุ่ม ที่ยังหวังจะเดินหน้า ปฏิวัติ! นั้นเขากำลังคิดอะไร???สิ่งที่ได้มันคุ้มเสียหรือไม่???

ก็ต้องบอกว่า...ถ้าไม่คุ้ม แล้วจะออกมาพูดทำไมกัน!!!หากยังจำกันได้ เป็น “บางกอกทูเดย์” ที่ย้ำมาตลอดว่า...มีความพยายามจากใครบางคน ที่ต้องการจะเปลี่ยนตัว นายกรัฐมนตรีด้วยเหตุผล...มิอาจจะสั่งการใดๆ ได้“มันพูดไม่รู้เรื่อง...มันไม่ฟังใครอีกแล้ว” คือ คำยืนยันจากคนในเครือข่าย ที่ยืนยันกับ “บางกอกทูเดย์” ว่า...มีประโยคนี้เกิดขึ้นจริงๆไม่เพียงแค่นั้น ร่องรอยความคิดของการแก้ไขรัฐธรรมนูญปี 2550 ระหว่าง...นายสมัคร กับ พรรคพลังประชาชน ก็บ่งบอกถึงนัยสำคัญอะไรบางอย่าง บนเส้นแบ่ง

ความเป็น “เอกภาพ” ระหว่างกันได้ดีทีเดียว“คนเสื่อผืนหมอนใบ” อย่าง...นายสมัคร ที่ถือว่า...“ฟลุค” เมื่อถูกเลือกให้เป็น...หัวหน้าพรรคพลังประชาชน แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า...จะทำอะไรตามใจชอบโดยไม่ฟังเสียงจากพรรคฯ หรือใครบางคนได้เมื่อ นายสมัคร มีความเป็น “ปัจเจกบุคคล” สูงขนาดนั้น ก็ไม่แปลกหรอก ถ้าใครบางคนที่ว่า...วางแผนคิดจะเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีทางเดียวที่จะสร้าง “เกราะ” ป้องกันตัวอย่างเข้มแข็งและมั่นคง ก็คือ...ต้องเป็นหนึ่งเดียวกับกองทัพ

คนอย่าง นายสมัคร ไม่ใช่ “แก่เฟอะฟะ” แต่เป็น “แก่เก๋า” รู้ว่าจะต้องทำอะไร? ช่วงไหน?อย่าลืมว่า...นายสมัคร คนนี้ คือ ผู้ที่ “ล้ม” ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช เจ้าของเดิมในพื้นที่เขตดุสิต (พื้นที่ทหาร) ในการเลือกตั้ง ส.ส. ในอดีต และยึดพื้นที่ทหารเป็นเขตเลือกตั้งของตัวเอง นับแต่นั้นมาตลอดนั่นก็แสดงว่า...นายสมัครกับทหารและครอบครัวของทหาร ผูกพัน...แน่นเหนียวกันขนาดไหนประวัติศาสตร์ (เมื่อปี 2325 หรือกว่า 225 ปีที่ผ่านมา) นับแต่มีตำแหน่ง…สมุหพระ

กลาโหมและเสนาบดีกระทรวงกลาโหม กระทั่ง เปลี่ยนชื่อมาเป็น รมว.กลาโหม เมื่อคราวการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ปี 2475 นั้นมีเพียงพลเรือน 3 ราย ที่ได้นั่งเก้าอี้ตัวนี้คนแรก เมื่อปี 2519...ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช เป็นนายกรัฐมนตรีควบ รมว.กลาโหม แต่เป็นได้แค่ 40 วัน ก็ถูก พล.ร.อ.สงัด ชลออยู่ ทำการยึดอำนาจ คนที่ 2 เมื่อปี 2540…นายชวน หลีกภัย เป็นนายกรัฐมนตรีควบ รมว.กลาโหม แต่เพราะมีบทเรียนในอดีต ทำให้นายชวนเลือก นายทหาร “คีย์แมน” มาช่วยงาน

กอปรกับภาพลักษณ์ของทหารหลังเหตุการณ์ “พฤษภาทมิฬ” ไม่ค่อยดีนัก
นายชวนจึงอยู่รอดปลอดภัย มาจนถึงสิ้นสุดอายุขัยของรัฐบาล ช่วงต้นปี 2544
นายสมัคร ก็คือพลเรือนคนที่ 3 ที่ครอบครองเก้าอี้ตัวนี้ ภายใต้ปัญหาความขัดแย้งทางความคิดและการกระทำของผู้คนในสังคมที่ค่อนข้างรุนแรง และอิทธิพลของทหารภายหลังการปฏิวัติรัฐประหาร “19 กันยายน” ยังคงดำรงอยู่อย่างเข้มข้น

นายสมัคร รู้ “จุดอ่อน” ของกองทัพ ดีว่า...พวกเขาจำเป็นจะต้องได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ในอัตราที่สูงกว่า 1.5% ของจีดีพี เพื่อนำเงินไป...จัดซื้อ จัดหา และจัดสร้างอาวุธยุทโธปกรณ์ เพื่อการปกป้องประเทศชาติเพราะสิ่งนี้ คือ ภารกิจหลักของทหารในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทุกนายแผนการเอาใจทหาร ด้วยการเพิ่มงบประมาณแผ่นดินให้กับกระทรวงกลาโหม กำลังก่อตัวขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

กอปรกับ...เป็นนายสมัครเอง ที่มักจะหอบหิ้วเอา พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา ผบ.ทบ. และอดีตผู้ช่วยเลขาธิการ คมช. ไปไหนต่อไหน ทุกครั้งของการเยือนต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น...ลาว กัมพูชา พม่า สิงคโปร์ และล่าสุด อินโดนีเซียกระทั่ง มีการกระเซ้ากันว่า...เพราะนายสมัครกลัว พล.อ.อนุพงษ์ จะทำการปฏิวัติ จึงต้องหอบหิ้วกันไป แทนที่จะเป็น...พล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ผบ.สูงสุด หรือ พล.อ.วินัย ภัททิยกุล ปลัดกระทรวงกลาโหม

ทั้งหลายทั้งปวงนั้น คือ ความ “เก๋า” ที่ฝังอยู่ในตัวของนายสมัครผู้ที่รู้ว่า...ควรจะทำอะไร? ในช่วงเวลาใด?การออกมาพูดเรื่อง ปฏิวัติ! ก็เพื่อจะหาเหตุผลเพิ่มงบประมาณให้กับกระทรวงกลาโหม ซึ่งนอกจากจะช่วยลบ “จุดอ่อน” ของกองทัพแล้ว ยังจะสร้างราคาให้กับตัวคนพูด เพื่อต่อรองอำนาจกับใครบางคน ได้เป็นอย่างดีอีกด้วยนี่คือ “ต้นตอ” แท้จริง ของที่มาการโพล่งคำว่าปฏิวัติ ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา!!!

‘เฉลิม'เย้ยพันธมิตรฯเหลือแต่กาก-ขู่แจ้งจับ‘สนธิ'หากหมิ่นประมาท

ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึง การชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มี.ค. ที่ผ่านมา ว่า จบไปแล้วตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมา ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขนแทบตาย ได้ประมาณ 5,000 คน เขายังคิดว่า จะได้ 10,000 คน มีมาแค่นั้น ไหนบอกจะมีสัมมนาทางวิชาการ แต่ในการขึ้นเวที มีแต่ด่าเขากับ นายสมัคร สุนทรเวศ นายกฯ เพียงอย่างเดียว
"อาจารย์ที่ขึ้นไปพูด มียศถึงผู้ช่วยศาสตราจารย์ นำหน้า แต่พูดจาด่าว่าคน ไอ้-อี-มึง-กู ซึ่งน่าเกลียด" ร.ต.อ.เฉลิม กล่าว
ผู้สื่อข่าวถามว่า การเคลื่อนไหวของพันธมิตร จะมีความรุนแรงขึ้นหรือไม่ ร.ต.อ.เฉลิม กล่าวว่า ประชาชนไม่เอาด้วย พันธมิตรฯวันนี้ ถ้าเป็นมะพร้าวคั้นไม่มีกะทิแล้ว เหลือแต่กาก ไหนว่าจะเคาะเรื่องรัฐธรรมนูญ แต่ก็ไม่เห็นพูด
"พันธมิตรฯบอกใช่ไหมว่า อย่ามีการแทรกแซงกระบวนการยุติธรรม แล้วการที่พันธมิตรฯตั้งกรรมการขึ้นมา 1 ชุด แทรกแซงกระบวนการยุติธรรมหรือเปล่า ผมไม่อยากพูด ไม่อยากคิดอะไรกับพันธมิตรฯ เตรียมอัดเทปดูตลอด โดยเฉพาะนายสนธิ ลิ้มทองกุล พูดที่ไหนว่า หมิ่นประมาท แจ้งจับทันที มีโอกาสฟ้อง มีโอกาสจับ แล้วจะเอาหลักฐานไปให้ทนายความคู่คดีของนายสนธิ ที่ศาลจ.เชียงราย มีเงื่อนไขให้นายสนธิ ประกันตัวออกมา ตารางติดคุก ถ้าไม่หยุดก็ติดคุก เรียบร้อย ตายในคุก แล้วไปพูดไม่อายตัวเองบ้างเหรอ ไปพูดว่า ทำเพื่อบ้านเมือง แต่ 3 คดีที่ศาลสั่งจำคุกแล้ว 5 ปี 9 เดือน พันธมิตรฯหมดแล้วจบ"ร.ต.อ.เฉลิม กล่าว

จาก hi-thaksin

เผย 'ทักษิณ' เจรจา 2 นักธุรกิจใหญ่หวังช่วย ศก.ไทย

วันนี้ (30 มี.ค.) นายพงษ์เทพ เทพกาญจนา โฆษกส่วนตัวของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า การเดินทางกลับมายังประเทศไทยในของ พ.ต.ท.ทักษิณ วันนี้ ไม่ใช่มาเพื่อต่อสู้คดี เพราะเนื่องจาก มีทนายความเป็นผู้รับผิดชอบอยู่แล้ว โดย พ.ต.ท.ทักษิณ มีภารกิจจะเดินทางมาร่วมงาน ของมูลนิธิไทยคม ในการคัดเลือก นักฟุตบอลเยาวชนไทยเพื่อเข้าร่วมกับสโมสรแมนเชสเตอร์ ซิตี้

นอกจากนี้ พ.ต.ท.ทักษิณ ยังมีภารกิจในการต้อนรับนักลงทุน 2 รายใหญ่ที่ได้เชิญชวนมาลงทุนในประเทศไทย ซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจไทยดีขึ้น เพราะจะเป็นการลงทุนในระยะยาว ซึ่งนักลงทุนรายแรกนั้นมีความเชี่ยวชาญ ด้านไบโอดีเซลและเอสทานอล ส่วนอีกรายมีทรัพย์สินติด 1 ใน 10 ของโลก

ทั้งนี้การเชิญนักลงทุนดังกล่าวไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับรัฐบาลหรือการเมืองแต่อย่างใด แต่เป็นการเชิญในฐานะที่ พ.ต.ท.ทักษิณ เป็นประชาชนคนไทยคนหนึ่งที่ต้องการอยากจะช่วยพัฒนาประเทศไทย

นายพงษ์เทพ กล่าวต่อว่า พ.ต.ท.ทักษิณ จะอยู่ในประเทศไทยระยะหนึ่ง และจะขออนุญาตศาล เพื่อเดินทางไปต่างประเทศแถบเอเชียเป็นช่วง ๆ โดยวันที่ 11 เม.ย.นี้ พ.ต.ท.ทักษิณ จะเดินทางไปทำบุญกระดูกที่ จ.เชียงใหม่ นอกจากนี้จะเดินทางไปทำภารกิจส่วนตัวที่จังหวัดอื่น ๆ บ้าง.

'สมัคร'ลงนามข้อตกลงร่วมเดินรถไฟไทย-ลาววันนี้

'สมัคร'เดินทางประชุมสุดยอด 6 ประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างไทย-กัมพูชา แลกเปลี่ยนสิทธิการเจรจาระหว่างประเทศ และความตกลงว่าด้วยการเดินรถไฟร่วมกันระหว่างไทย-ลาว

นายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี เดินทางไปร่วมประชุมสุดยอด 6 ประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ 3 ณ นครเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในหัวข้อ'การพัฒนาเชื่อมโยงโครงข่ายโครงสร้างพื้นฐาน'

นายสมัคร จะร่วมประชุมร่วมกับ 6 ประเทศ ประกอบด้วย ไทย พม่า ลาว กัมพูชา เวียนาม และยูนานของจีน ในโครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง หรือ GMS SUMMIT มีกำหนดการ 2 วัน

โดยวันนี้ นายกฯจะหารือทวิภาคีกับนายเหวิน เจียเป่า นายกรัฐมนตรีจีน ก่อนจะร่วมเป็นสักขีพยาน ในการลงนามข้อตกลง 2 ฉบับ ได้แก่ บันทึกความเข้าใจระหว่างไทย-กัมพูชา แลกเปลี่ยนสิทธิการเจรจา ระหว่างประเทศ และความตกลงว่าด้วยการเดินรถไฟร่วมกันระหว่างไทย-ลาว ส่วนวันพรุ่งนี้จะเข้าร่วมประชุม GMS SUMMIT

โดยมีหัวข้อหลัก คือ การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง ด้วยการพัฒนาเชื่อมโครงข่ายโครงสร้างพื้นฐาน

ก่อนเดินทางายสมัคร ออกรายการสนทนาประสาสมัคร โดยถือโอกาสแจงกรณีเดินตลาด เช้าระหว่างเยือนประเทศต่าง ๆ ที่ผ่านมาว่า เป็นการศึกษาข้อมูลเศรษฐกิจพื้นฐานและใช้เวลาว่างจากภารกิจ ไม่กระทบกับการทำงาน

‘ทักษิณ'เปิดใจหลังกลับไทย-เผยซาบซึ้งพระมหากรุณาธิคุณ

เมื่อเวลา 18.30 น. ที่ห้องฟีนิกซ์ อิมแพค เมืองทองธานี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานสโมสรแมนเชสเตอร์ ซิตี้ ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าในการซื้อ ดิมิทาร์ เบอร์บาตอฟ นักฟุตบอลจากสโมสรทอตแนม ฮอตสเปอร์สว่า ยังไม่มีความคืบหน้า เรื่องนี้ต้องไปถาม สเวน โกรัน อีริคสัน ผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ ซิตี้
เมื่อถามถึงระยะเวลาในการอยู่ประเทศไทย พ.ต.ท.ทักษิณ กล่าวว่า 2 สัปดาห์ เมื่อถามว่าหลังจากนี้จะเป็นการเดินทางแบบไปๆมาๆใช่หรือไม่ พ.ต.ท.ทักษิณ กล่าวว่า ตนต้องไปเป็นผู้บรรยายหลักที่ดูไบ จัดโดยบิสสิเนส วีค เมื่อถามถึงกรณีที่มาเตรียมต้อนรับนักลงทุนรายใหญ่จากต่างประเทศ พ.ต.ท.ทักษิณ กล่าวว่า จะเป็นการหารือเรื่องเหล็กและเรื่องไบโอดีเซล เมื่อถามว่าได้คุยไว้นานหรือยัง พ.ต.ท.ทักษิณ กล่าวว่า ไม่ ตนเป็นผู้ชวนมาลงทุนเอง ส่วนเม็ดเงินที่คาดว่าจะนำมาลงทุนในไทยนั้นยังตอบไม่ได้ แต่เขาเป็นเศรษฐีระดับโลก
เมื่อถามว่ามีข่าวจะเดินทางไปภาคอีสานกำหนดวันเวลาหรือยัง พ.ต.ท.ทักษิณ กล่าวว่า ตอนนี้ถ้าจะเดินทางไปไหนก็ไปทำบุญ ไม่มีอะไร เมื่อถามว่าวันที่ 11 เม.ย. จะเดินทางไปเชียงใหม่แน่นอนใช่หรือไม่ พ.ต.ท.ทักษิณ กล่าวว่า ไปทำบุญ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากเสร็จพิธีบรรดาแฟนคลับทักษิณ ซึ่งติดตามการเดินทางกลับตั้งแต่สนามบินจนถึงอิมแพคเมืองทองธานี้นั้น ทักษิณ ได้หยุดทักทายแจกรายเซ็นต์ ซึ่งนางยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้กล่าวกับบรรดาแฟนคลับว่า โอกาสหน้าจะจัดคอฟฟี่เบรกให้กับแฟนคลับ ส่วนการคุ้มกันอดีตนายกนั้น เจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบกว่า 100 นายกระจายการคุ้มกันทักษิณ และคนในครอบครัวอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะในช่วงการเดินทางนั้น ได้มีรถนำขบวนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติหลายสิบคันตามประกบ ทั้งนี้อดีตนายกฯมีกำหนดการรับประทานอาหารเย็นพร้อมครอบครัวที่โรงแรมโอเรียลเตล ส่วนสถานที่พักผ่อนนั้นมีรายงานว่าพ.ต.ท.ทักษิณ จะพักที่บ้านจันทร์ส่องหล้า
ส่วนบรรยากาศการมาเป็นประธานในพิธีปิดโครงการเด็กไทยคมไปแมนฯซิตี้ ณ ห้องฟีนิกซ์ อิมแพค เมืองทองธานี โดยเยาวชนไทย 123 คนที่เข้าวโครงการและผ่านการคัดเลือกไปแมนฯซิตี้15คนเพื่อฝึกซ้อมกับสโมสรแมนฯซิตี้ระหว่างวันที่22เม.ย.-1พ.ค.นั้น พ.ต.ท.ทักษิณกล่าวปิดงานว่า วันนี้เป็นครั้งแรกที่มาทำงานเกี่ยวกับสาธารณกุศลหลังจากตกงานเกือบสองปี หลังจากที่ตนซื้อสโมสรแมนฯซิตี้แล้ว ตนก็นึกถึงมูลนิธิและอยากให้ทั้งสองอย่างนี้ทำงานร่วมกัน ตนก็คิดถึงเยาวชนไทยที่มีใจรักกีฬา เพราะกีฬาคือหัวใจสำคัญของสุขภาพกายและจิต เมื่อเราอยู่ในการแข่งขัน การเคารพกฎกติกา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยคือสิ่งสำคัญและเป็นหัวใจของทุกด้าน กีฬาจึงเป็นสิ่งปลูกฝังที่ดีที่สุด เพราะทำให้คนเป็นคนดี มีวินัย ทำงานเป็นทีมได้
พ.ต.ท.ทักษิณกล่าวว่า ตนและครอบครัวที่ตั้งมูลนิธินี้ก็เพราะด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่เสด็จมาเปิดสถานีไทยคม และสมเด็จพระเทพพระรัตราชสุดาฯ เสด็จทอดพระเนตรการปล่อยดาวเทียมไทยคม1 ที่เฟรนซ์เกียนาฯ และมูลนิธิก็ได้ทำงานการกุศลครั้งแรกคือการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเพื่อเยาวชนและพยายามทำทุกอย่างด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และจะทำทุกอย่างถวายเจ้านายทุกพระองค์ และมูลนิธินี้จะช่วยงานสาธารณกุศลให้สังคมไทยในทุกด้านต่อไป
พ.ต.ท.ทักษิณกล่าวว่า ตอนที่ตนอยู่อังกฤษได้ไปอิมพีเรียลคอลเลจและพบศาตราจารย์คนหนึ่งที่เก่งด้านสื่อสารโทรคมนาคม ที่ทำไมโครชิพไปฝังหลังหูเพื่อให้คนหูหนวกได้ยิน และยังช่วยคนตาบอดมองเห็นได้โดยทำเรตินาเทียม ตนจึงเชิญมาบรรรยายในไทยเพื่อช่วยเหลือคนไทย ฉะนั้นการเดินทางไปต่างประเทศหากไปเฉยๆมันก็ไม่ได้อะไร แต่หากไปเรียนรู้และเห็นอะไรมากมายนั้นมันจะเป็นประโยชน์ เพราะโลกข้างหน้าแข่งขันด้วยปัญญาที่ต้องกล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกตนขอให้เยาวชนที่ไม่ได้ไปแมนฯซิตี้เอาประสบการณ์ตรงนี้ไปใช้ในการดำรงชีวิต เพราะเรามีประสบการณ์แล้วก็ได้เปรียบคนอื่น เพราะประสบการณ์ทุกอย่าง ไม่ว่าโง่ ฉลาด ดี เลว มันให้ประโยชน์กับตัวเราในการพัฒนาตัวเอง เพราะปัญญาต้องสู้ด้วยปัญญา

จาก hi-thaksin

‘ทักษิณ'ถึงไทยแล้วท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่น

วันนี้ (30 มีนาคม) พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิแล้ว เมื่อเวลาประมาณ 15.55 น. ที่ผ่านมา โดยมีคุณหญิงพจมาน ชินวัตร ภริยา พร้อมบุตรชาย และบุตรสาว เดินทางมารอรับ พร้อมด้วยบุคคลใกล้ชิด อาทิ นายอนุทิน ชาญวีรกูล อดีตกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย นายจักรภพ เพ็ญแข รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายสุรชัย เบ้าจรรยาสมาชิกพรรคพลังประชาชน และ นายประชา ประสพดี ส.ส.สมุทรปราการ พรรคพลังประชาชน ท่ามกลางสื่อมวลชนทั้งไทย และต่างประเทศ ที่เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
ก่อนการเดินทางมาถึงของ พ.ต.ท.ทักษิณ เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรสถานีตำรวจภูธรราชาเทวะ จังหวัดสมุทรปราการ ได้กระจายกำลังเข้าประจำจุดจัดการจราจรภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และมีการปิดการจราจร บริเวณหน้าห้องรับรองพิเศษ เพื่อเตรียมรักษาความปลอดภัย ขณะที่ตำรวจชุดปราบจลาจล จำนวน 100 นาย ที่เตรียมกำลังอยู่ที่อาคารดับเพลิงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้ทยอยกำลังมายังด้านหน้าห้องรับรองพิเศษ จุดที่ พ.ต.ท.ทักษิณ จะเดินออกจากอาคารเพื่อขึ้นรถยนต์
ขณะเดียวกัน ได้มีกลุ่มแฟนคลับของ พ.ต.ท.ทักษิณ จำนวน 30 คน เดินทางมารอรับอดีตนายกฯ ที่ด้านหน้าห้องรับรองพิเศษ ท่าอากาศยานสุวรรรภูมิ ซึ่งส่วนใหญ่จะสวมเสื้อที่มีข้อความว่า "นายกในดวงใจพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร" และมีการเตรียมดอกกุหลาบมามอบให้กับ พ.ต.ท.ทักษิณ ซึ่งกลุ่มแฟนคลับดังกล่าวเป็นกลุ่มที่เคยเดินทางมาส่ง พ.ต.ท.ทักษิณ เมื่อตอนที่เดินทางไปที่ประเทศอังกฤษ โดยภารกิจแรกในการเดินทางกลับประเทศไทย คือการไปแถลงข่าวกับมูลนิธิไทยคม ที่ฟีนิกซ์ธันเดอร์โดม ในช่วงเย็นวันนี้

จาก hi-thaksin

วันอาทิตย์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2551

วีระแถลงยุติออกอากาศพีทีวีอ้างเงินหมดวีระ มุสิกพงษ์ แถลงข่าวยุติออกอากาศพีทีวีเวลา 17.00 น. วันนี้ อ้างเงินลงทุนหมด ด้าน จักรภพ ไม่ปฏิเสธ ให้มาจัดรายการช่อง 11 หรือไม่

"ทักษิณ"ถึงไทยแล้ว! ปิดปากให้สัมภาษณ์สื่อ

วันนี้ (30 มี.ค.) เมื่อเวลา 15.30 น. ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการเดินทางกลับประเทศไทยของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ขณะนี้ มีคุณหญิงพจมาน ภริยาของ พ.ต.ท.ทักษิณ พร้อมกับนายพานทองแท้ น.ส.พิณทองทา และ น.ส.แพทองธาร บุตรชายและบุตรสาว เดินทางถึงอาคารผู้โดยสารรับรองพิเศษ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดย พ.ต.ท.ทักษิณ จะเดินทางด้วยเครื่องบินของสายการบินไทย เที่ยวบินที่ ทีจี 917 โดยมีกำหนดถึงท่าอากาศยานสุวรรรภูมิในเวลาประมาณ 15.55 น.

ทั้งนี้ ยังมีบุคคลสำคัญมารอต้อนรับ พ.ต.ท.ทักษิณ อย่างคับคั่ง เช่น รัฐมนตรีพรรคพลังประชาชน อดีตกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย เป็นต้น ขณะที่มีเจ้าหน้าที่ตรวจมาคอยรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด ซึ่ง ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า พ.ต.ท.ทักษิณ ไม่ได้ร้องขอกำลังในการอารักขาแต่อย่างใด

ล่าสุด ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เครื่องบินสายการบินไทย เที่ยวบิน ทีจี 917 ได้ถึงท่าอากาศสุวรรณภูมิ ในเวลา 16.00 น. ซึ่งทันทีที่มาถึง พ.ต.ท.ทักษิณ ได้เข้าไปยังห้องรับรองพิเศษ จากนั้นเวลา 16.30 น. ได้เดินออกมาจากห้องพร้อมกับพบปะทักทายกับกลุ่มผู้สนับสนุนกว่า 20 คน ก่อนจะเดินไปขึ้นรถ โดยไม่ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนแต่อย่างใด."พีทีวี"ยุติออนแอร์! แจงเหตุทุนหมด

วันนี้ (30 มี.ค.) นายวีระ มุสิกพงศ์ ประธานกรรมการบริษัท เพื่อนพ้องน้องพี่ จำกัด กล่าวผ่านสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมพีทีวี ว่า จะยุติการออกอากาศพีทีวีในเวลา 17.00 น.วันนี้ เนื่องจากเงินลงทุนที่มีอยู่หมดลง แต่ยืนยันว่า พนักงานประมาณ 120 คน จะได้เงินชดเชยตามกฎหมายของกระทรวงแรงงาน

ทั้งนี้ บริษัท เพื่อนพ้องน้องพี่ และบริษัท พีทีวี จำกัด ยังคงอยู่ เพียงแต่จะเปลี่ยนไปทำกิจการอย่างอื่นแทน


นายกฯ เตรียมประสานหน่วยงานต่างๆ ให้ร่วมกันสนับสนุนกิจการร้านภูฟ้า

กรุงเทพฯ 30 มี.ค. - นายกรัฐมนตรี เตรียมประสานกระทรวงศึกษาธิการ และผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ร่วมกันสนับสนุนกิจการร้านภูฟ้า เพื่อเป็นการแบ่งเบาพระราชภาระของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ “สนทนาประสาสมัคร” ว่า วันที่ 2 เมษายนนี้ เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งทรงงานอย่างหนักและทรงสนพระทัยแสวงหาความรู้ตลอดเวลา รวมถึงได้ทรงดำเนินกิจการร้านภูฟ้า 11 สาขาทั่วประเทศ โดยรับซื้อวัสดุ และสินค้าจากชาวบ้านมาดัดแปลง เพื่อจำหน่ายและนำรายได้ไปช่วยเรื่องการศึกษาของประชาชนในชนบท ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ยังบอกว่าเคยกราบบังคมทูลถามสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ว่า ทรงเหนื่อยบ้างหรือไม่ ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระกระแสรับสั่งตอบว่าชอบทรงงาน ไม่เหนื่อย เพราะทรงทำเพื่อบ้านเมือง และประชาชน ทำให้รู้สึกซาบซึ้งอย่างยิ่ง

อย่างไรก็ตาม จะประสานกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจังหวัดต่าง ๆ ให้ร่วมกันการสนับสนุนกิจการของร้านภูฟ้า เพื่อบรรเทาพระราชภาระของพระองค์.

ชมรายละเอียด สำนักข่าวไทย


อัพเดตเมื่อ 2008-03-30 16:19:05

มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนเสนอยกร่าง รธน. ฉบับ 50 ใหม่ทั้งฉบับ

กรุงเทพฯ 30 มี.ค.- มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน เสนอยกร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับ 50 ใหม่ทั้งฉบับ ชี้รัฐธรรมนูญ ปี 2550 ไม่สร้างประโยชน์แท้จริงให้ประชาชน ทำให้อำนาจ 3 ฝ่ายก้าวก่ายและไม่คานดุลอำนาจกัน มีแนวโน้มทำให้เกิดการเผชิญหน้ากัน

ในการเสวนาเรื่อง “การเมืองภายใต้รัฐธรรมนูญกลับให้แก้ กม.ความมั่นคงก่อนรัฐธรรมนูญ ฉบับปฏิปักษ์ประชาธิปไตย” จัดโดยมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน นายสมเกียรติ ตั้งนะโม อธิการบดีมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน อ่านแถลงการณ์สรุป ว่า มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ขอเสนอให้แก้รัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ โดยนำรัฐธรรมนูญ ฉบับปี 2540 มาเป็นต้นแบบ เพราะจากเหตุการณ์ วันที่ 19 กันยายน 2549 ผู้ร่างรัฐธรรมนูญมาจากกระบวนการที่ไม่เป็นประชาธิปไตย และไม่มีประโยชน์ต่อประชาชน

นายสมเกียรติ กล่าวว่า รัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ใช่ฉบับอำมาตยาธิปไตย แต่เป็นฉบับอุบาทวาธิปไตย เนื่องจากอำนาจทั้งสามส่วนของประเทศมีการก้าวก่ายทับซ้อนไม่คานดุลกัน ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นมีแนวโน้มขยายตัวไปสู่การเผชิญหน้าอีกครั้ง ต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น การแก้ไขรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 จึงมีความจำเป็นไม่อาจหลีกเลี่ยงได้

นายเกษียร เตชะพีระ อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า แนวโน้มทางการเมืองใน 4-5 ปีข้างหน้า จะมีเรื่องการทะเลาะกันในเรื่องใหญ่ คือ ระบอบการเมืองการปกครอง นโยบายเศรษฐกิจการเมือง ซึ่งความพยายามแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งนี้เป็นการแก้ไขเพื่อให้นักการเมืองได้อำนาจคืนมา แต่ประชาชนไม่ได้อะไรเลย

นายเกษียร กล่าวว่า สิ่งที่ควรแก้ไขมากกว่ารัฐธรรมนูญยังมีอีกมาก โดยเฉพาะ พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ซึ่งเป็นการสร้างอำนาจรัฐซ้อนรัฐ ส่วนกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญมีความพยายามที่จะรวบรัดโดยรัฐบาล จะทำเองโดยไม่เอาประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วม สิ่งที่น่าวิตกหากยังคงดำเนินการแก้ไขกันไปเช่นนี้ คือ ประชาชนจะได้รับระบอบประชาธิปไตยครึ่งใบที่ไม่เสรี

นายสมชาย ปรีชาศิลปกุล อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า สถานการณ์การเมืองขณะนี้กับตัวรัฐธรรมนูญจะทำให้เกิดการเมืองแบบปฏิปักษ์หรือคู่ตรงข้ามที่กลับมารวมกันไม่ได้ คือ การปะทะระหว่างผู้สนับสนุนระบอบอำมาตยาธิปไตยใหม่ ที่ไม่วางใจนักการเมือง แต่ให้ความไว้วางใจและไม่มีความระแวงกับคนที่มาจากระบบราชการ กับกลุ่มที่หนุนระบบรัฐบาลภายในอำนาจของพรรคการเมืองและนักการเมืองที่พยายามช่วงชิงอำนาจกันของนักการเมือง

นายสมชาย กล่าวว่า สิ่งที่สังคมไทยควรทำ คือ การแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยคิดถึง สิทธิเสรีภาพของประชาชน การทำให้ระบบประชาธิปไตยที่มีพรรคการเมืองไทยกลับมาและการสร้างหลักนิติธรรม เป็นสิ่งที่ต้องคำนึงในการแก้ไขมากกว่าความพยายามสร้างอำนาจของนักการเมือง

นายไพโรจน์ พลเพชร สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวว่า การเมืองปัจจุบันเป็นการเมืองปะทะกันระหว่างความต่อเนื่องของการต่อต้านระบอบ ”ทักษิณ” และความต่อเนื่องในการฟื้นระบอบ ”ทักษิณ” ซึ่งรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 เป็นตัวสะท้อนการดำรงอยู่ของระบบการเมือง โดยมีพลัง 3 ส่วน คือ พลังของการเมืองจากชนชั้นนำข้าราชการ พลังของชนชั้นนำการเมืองภาคธุรกิจ และอำนาจประชาชน ดังนั้น ไม่ว่าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างไรจะไม่สามารถสร้างเสรีภาพที่แท้จริง หรือการเมืองภาคประชาชนขึ้นเลย การแก้ไขปัญหาของรัฐธรรมนูญ คือต้องมีกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ชัดเจนว่าจะทำอะไร

นายอรรถจักร สัตยานุรักษ์ นักวิชาการมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน กล่าวว่า ความขัดแย้งที่จะเกิดจากความพยายามแก้ไขรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 จะทำให้เกิดความขัดแย้ง เราต้องคิดถึงการสร้างความสัมพันธ์ทางอำนาจระหว่างสังคมกับพลเมือง โดยมุ่งให้เกิดพลเมืองและสังคมไทยที่มีความก้าวหน้าและเสมอภาค ทั้งนี้ การจัดความสัมพันธ์ทางอำนาจจะต้องอยู่ในมือภาคประชาชนให้มากที่สุด.-สำนักข่าวไทย


อัพเดตเมื่อ 2008-03-30 15:47:54

สมัคร ระบุมีคนพยายามขุดหลุมหวังใช้ รธน. ม.157 เล่นงาน

กทม.30 มี.ค. - นายกรัฐฯ ย้ำอีกครั้ง ทหารไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องการพูดถึงเรื่องปฏิวัติ ยืนยันไม่ได้เป็นคนจุดประเด็นเรื่องนี้ แต่เป็นการตั้งคำถามจากสื่อเรื่องใบปลิวข่าวปฏิวัติ ระบุมีคนพยายามขุดหลุมเพื่อใช้มาตรา 157 มาเล่นงาน

ผู้สื่อข่าวรายงานจากสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์ ว่า เมื่อเวลา 07.20 น. นายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ได้เดินทางมาบันทึกเทปรายการ “สนทนาประสาสมัคร” โดยทันทีที่เดินทางมาถึง ได้มีหญิงสูงวัยทราบชื่อภายหลังว่า นางรัชนี คงสกุล อายุ 54 ปี บุกเข้าไปยื่นหนังสือร้องเรียน เพื่อขอให้ช่วยเหลือกรณีที่บุตรชายถูกตำรวจ สภ.ชุมแพ แจ้งข้อหาพยายามฆ่าคนอื่น ทั้งที่เกิดเหตุทะเลาะวิวาทกันธรรมดาเท่านั้น โดยนางรัชนี ได้ก้มลงกราบเท้านายสมัคร ทันทีที่ลงจากรถยนต์ส่วนตัว ซึ่งสร้างความหงุดหงิดให้กับนายสมัคร เป็นอย่างมาก โดยถึงกับกล่าวอย่างหัวเสียก่อนเดินหนีไปว่า “ทำอย่างนี้ก็เป็นเหยื่อของสื่อ ที่จ้องจะถ่ายภาพซิ ผมก็ตายทั้งเป็น”

นายสมัคร ได้กล่าวกับสื่อมวลชนภายหลังบันทึกเทปเสร็จสิ้นเพียงสั้น ๆ ถึงกรณีที่ได้พูดในรายการว่า มีบทความในหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งกล่าวหาว่า หน้าห้องเรียกรับผลประโยชน์ เพราะเห็นรัฐบาลจะอยู่ไม่นานว่า หากหนังสือพิมพ์ดังกล่าวไม่ส่งหลักฐานมาภายใน 3 วัน ตามที่ได้ให้เวลาไว้ หมายความว่าหนังสือพิมพ์ฉบับนั้นโกหก ตนจะไม่บอกว่าหนังสือพิมพ์อะไร เพราะคนเขียนต้องรู้เอง และจะไม่ฟ้องกลับด้วย

จากนั้น นายสมัครได้เดินทางมายังท่าอากาศยานดอนเมือง เพื่อขึ้นเครื่องบินสายการบินไทยเดินทางไปยัง จ.อุดรธานี ก่อนที่จะเดินทางต่อไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อร่วมประชุมสุดยอดผู้นำ 6 ประเทศลุ่มแม่น้ำโขง ในระหว่างวันที่ 30-31 มี.ค. โดยการเดินทางครั้งนี้ มี พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา ผู้บัญชาการทหารบก ร่วมคณะไปด้วยเช่นเคย

นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์อีกครั้งถึงกรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ข่าวการปฏิวัติว่า ได้พูดชัดเจนว่าทหารไม่ได้เกี่ยวข้อง แต่มีคนไปถามทางทหาร ซึ่งอยากรู้ว่าเมื่อทหารไม่เกี่ยวข้อง แล้วสื่อไปถามทำไม ไม่เข้าเรื่อง

ผู้สื่อข่าวถามว่า มีหลายฝ่ายต้องการให้นายกรัฐมนตรีเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวว่า มีใครอยู่เบื้องหลังบ้าง เพราะจะกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ นายสมัคร กล่าวว่า ไม่หรอก ถามกันไปเอง ขอถามหน่อยว่าตนเป็นคนจุดประเด็นเรื่องนี้ขึ้นมาหรือไม่ ซึ่งเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา (25 มี.ค.) ตนเป็นคนพูดก่อนหรือ ทั้งนี้ ความจริงคือสื่อเป็นคนมาถามก่อนว่าได้รับใบปลิวเรื่องปฏิวัติหรือไม่ ซึ่งก็ได้บอกไปว่าทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่

“นายกรัฐมนตรีไม่สามารถพูดเรื่องนี้ได้หรือ มีบางคนพยายามที่จะขุดหลุมผม โดยการนำรัฐธรรมนูญมาตรา 157 มาเล่นงานผม เป็นเรื่องไม่เข้าท่า ผมพูดชัดเจนว่ามีคนซ่องสุมกัน ต้องดำเนินการเรื่องนี้ และผมอยากถามว่า คนที่ออกมาระบุเรื่องมาตรา 157 มีเวลาว่างมากหรืออย่างไร” นายกรัฐมนตรี กล่าว

ต่อกรณีจะรวบรวมหลักฐานเพื่อดำเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้หรือไม่ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า จะไม่ขอตอบคำถามในเรื่องนี้ ไม่ออกความเห็น และจะไม่พูดเรื่องนี้อีกแล้ว เพราะพูดอะไรก็ไม่ได้ทั้งนั้น สื่อคิดกันแต่เรื่องนี้ เรื่องอย่างอื่นไม่รู้จักช่วยคิด คอยจ้องจับผิดให้รัฐบาลนี้ตกหลุม ต่อไปนี้ใครถามอะไรมา จะบอกว่าไม่รู้ ไม่ชี้ ไม่เห็น อย่างนี้สนุกดี ไม่มีเรื่อง

ทางด้าน พล.อ.อนุพงษ์ ให้สัมภาษณ์อย่างอารมณ์ดี ถึงกระแสข่าวการเคลื่อนย้ายกำลังพลในช่วงนี้ว่า เพื่อไม่ให้เกิดความสับสน อยากชี้แจงให้สังคมทราบว่า กองทัพบกยืนยันว่าไม่มีการสั่งเคลื่อนย้ายกำลังในลักษณะที่ไม่ใช่ภาวะปกติใด ๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นกองทัพบกหรือกองทัพภาค โดยเฉพาะกองทัพภาคที่ 1 ก็ไม่มีการสั่งการให้มีการเคลื่อนย้ายเด็ดขาด ถ้าจะมีการเคลื่อนย้ายเพื่อไปฝึก ซึ่งจะมีเป็นปกติอยู่แล้ว จะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ อาจจะผ่านทางโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ในลักษณะของตัววิ่ง และโดยปกติแล้วจะมีการแจ้งพื้นที่ที่มีการฝึกให้ทราบ เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัด อย่างไรก็ตาม เพื่อไม่ให้ประชาชนสับสนและเข้าใจผิด ตนจะเน้นย้ำให้สำนักงานเลขานุการกองทัพบกได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบในระยะนี้

“กระแสข่าวการปฏิวัติเราไม่ต้องตรวจสอบ ผมมั่นใจ และผมได้รับรองท่านนายกฯ ไปแล้วเมื่อสักครู่นี้ คงไม่ต้องมีการตรวจสอบอะไร เพราะถ้ามีอะไรผมก็รับผิดชอบ เมื่อผมยืนยันไปแล้ว ผมรับผิดชอบอยู่แล้ว และเรื่องนี้เมื่อผมชี้แจงให้นายกฯ ทราบ ท่านก็ไม่ได้สนใจอะไร” ผู้บัญชาการทหารบก กล่าว

เมื่อถามว่า ยืนยันได้ใช่หรือไม่ว่า ทหารในยุคที่เป็นผู้บัญชาการทหารบกจะไม่มีการปฏิวัติอีกอย่างแน่นอน พล.อ.อนุพงษ์ กล่าวว่า ยืนยันไม่มีเรื่องปฏิวัติแน่นอน และตนไม่ลำบากใจ สบายอยู่แล้ว ตนชี้แจงไป คนที่คิดสิลำบาก ตนไม่ได้คิดอะไร และไม่มีวาระซ่อนเร้นไม่ได้คิดจะสร้างกระแส ไม่ได้คิดจะทำ รวมทั้งไม่ได้คิดจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิด เพียงแต่อยากทำให้สังคมได้สบายใจมากกว่า. -สำนักข่าวไทย


อัพเดตเมื่อ 2008-03-30 15:19:44

มท.1 ระบุหลังสงกรานต์ปรับเล็กข้าราชการมหาดไทย

30 มี.ค. - ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า การประชุมคณะรัฐมนตรีสัปดาห์นี้ จะไม่มีการปรับย้ายข้าราชการระดับ 10 อื่น ๆ แต่จะปรับหลังเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งถือว่าเป็นการปรับเล็กใน 2-3 ตำแหน่ง ที่ต้องหมุนเวียนกันไป อย่างไรก็ตาม จะมีการปรับใหญ่ในช่วงเดือนตุลาคม ซึ่งจะมีตำแหน่งว่างกว่า 20 ตำแหน่ง ยืนยันว่ายังไม่มีแรงเสียดทานภายในพรรค เพราะการตัดสินใจเป็นหน้าที่ของรัฐมนตรี และจะตั้งปลัดและรองปลัดกระทรวงให้มาเป็นที่ปรึกษาในการปรับย้ายข้าราชการระดับสูง ทั้งนี้ การปรับย้ายในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด ไม่จำเป็นต้องถาม ส.ส.ในพื้นที่ แต่ยินดีที่จะรับฟังข้อมูล และทุกวันอังคารที่มีการประชุมพรรค มีความตั้งใจที่จะเข้าไปชี้แจงข้อสงสัยกับสมาชิกพรรคด้วย. -สำนักข่าวไทย
อัพเดตเมื่อ 2008-03-30 14:55:56


‘ทักษิณ'เผยต้องการกลับไทยเฉกเช่นบุคคลธรรมดา

วันนี้ (30 มี.ค.) พล.ต.ท.รชต เย็นทรวง ผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค 1 กล่าวถึงมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัย พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่จะเดินทางจากประเทศอังกฤษ กลับเข้าประเทศไทยด้วยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 917 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ เวลาประมาณ 15.50 น.ว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรภาค 1 ได้เตรียมกำลังดูแลไว้พร้อมแล้วซึ่งเป็นชุดที่ดูแลความปลอดภัยครั้งที่ผ่านมาแต่จะลดกำลังลงบางส่วน เพราะจากการประเมินทางข่าวพบว่าไม่มีเหตุการณ์ความรุนแรง หรือเหตุการณ์ความไม่สงบ แต่เจ้าหน้าที่ก็ไม่ประมาทยังคงวางกำลังตำรวจในพื้นที่ดูแลอย่างเข้มงวด รวมทั้งการเดินทางไปยังเมืองทองธานีก็มีกำลังเจ้าหน้าทั้งในและนอกเครื่องแบบดูแลไว้เรียบร้อยแล้ว
ด้าน พล.ต.ท.วัชรพล ประสารราชกิจ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดดูแลรักษาความปลอดภัยได้วางแผนตรึงกำลังดูแลความปลอดภัยไว้เรียบร้อยแล้ว โดย พ.ต.ท.ทักษิณ ได้ร้องขอว่า อย่าจัดกำลังมาดูแลมาก เพราะไม่อยากให้ใช้บุคลากรสิ้นเปลืองและการเดินทางกลับเข้ามาครั้งนี้ไม่อยากให้ทุกหน่วยวุ่นวายต้องการมาเพียงบุคคลธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้น
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทางด้านบรรยากาศบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิขณะนี้ยังคงเป็นปกติ ไม่มีกลุ่มคนรักทักษิณหรือกองเชียร์มารอรับการเดินทางกลับ


จาก hi-thaksin

ข่าวส่งเสริมคนดี

จำนวนผู้เข้าเยี่มมชม

link to affordable web hosting
Powered by web hosting provider .

สถิติการเข้าชม DMNEWS

eXTReMe Tracker