บล็อคข่าวส่งเสริมคนดี (รักดีหามจั่ว รักชั่วหามเสา หามจั่วก็หนักนะ)

ข่าวจากสื่อ

บทความจากสื่อ

วันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2551

คตน.สรุปไร้หลักฐานฟัน'ทักษิณ' สั่งฆ่าตัดตอนปี46

คตน. ไม่สามารถสรุปได้ว่า 'ทักษิณ' มีนโยบายให้ฆ่าตัดตอน 'ผู้มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องยาเสพติด' แต่เสนอให้สอบเพิ่มเติมว่ากำหนดนโยบายมีเจตนาให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตเป็นความผิดทางอาญาระหว่างประเทศหรือไม่

รายงานข่าวจากกระทรวงยุติธรรมแจ้งว่า คณะกรรมการอิสระเพื่อตรวจสอบ ศึกษา และวิเคราะห์ การกำหนด นโยบายปราบปรามยาเสพติดให้โทษและการนำเอานโยบายไปปฏิบัติจนเกิดความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย ชื่อเสียง และทรัพย์สินของประชาชน (คตน.) ได้สรุปผลสอบสวนข้อเท็จจริงเสนอ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี พิจารณาแล้ว โดย คตน.ไม่สามารถสรุปได้ว่า พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี หรือรัฐบาลในขณะนั้นมีนโยบายให้ ้ฆ่าตัดตอนผู้ที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดจริงหรือไม่ เพียงแต่เสนอให้สอบเพิ่มเติมว่าการกำหนดนโยบายต่างๆ มีเจตนาให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต ซึ่งเป็นองค์ประกอบความผิดทางอาญาระหว่างประเทศหรือไม่ อีกส่วนเป็นรายงานจำนวนผู้เสียชีวิตภายใต้นโยบายปราบปรามยาเสพติดในขณะนั้น

ข่าวแจ้งว่า ผลสรุปพบว่า ระหว่างช่วงประกาศสงครามยาเสพติดเดือนกุมภาพันธ์-เดือนเมษายน 2546 มีคดีฆาตกรรม 2,559 คดี ผู้เสียชีวิต 2,819 คน เป็นผู้เสียชีวิตที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 1,370 คน ผู้ตายไม่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 878 คน มีผู้เสียชีวิตจากคดีฆาตกรรมที่ไม่ทราบสาเหตุการตาย 571 คน คดีวิสามัญฆาตกรรมมีผู้เสียชีวิต 54 คน ผู้ตายมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 41 คน ไม่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 2 คน คดีวิสามัญฆาตกรรมไม่ทราบสาเหตุการตาย 11 คน เมื่อเทียบกับคดีฆาตกรรมในช่วง 2 ปีก่อนและหลังประกาศ นโยบายปราบปรามยาเสพติด พบว่ากุมภาพันธ์-เมษายน 2544, 2545 และ 2547, 2548 พบว่า มีคดีฆาตกรรมเพียงเดือนละ 454 คดี หรือ 33.33% ต่อเดือน แต่ช่วงประกาศสงครามยาเสพติดมีคดีฆาตกรรมเฉลี่ยสูง ถึง เดือนละ 853 คดี หรือเพิ่มขึ้น 87.98% ต่อเดือน

รายงาน คตน.ยังมีความเห็นอีกว่า ในกรณีคดีฆาตกรรมโดยไม่ผ่านกระบวนการยุติธรรม หากถือเป็นการกระทำโดยเจ้าหน้าที่รัฐ ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจนพิสูจน์ได้ว่าผู้ตายเป็นใคร หรือเจ้าหน้าที่รัฐใช้วิธีการไม่ชอบด้วยกฎหมายอย่างไร และให้ตรวจสอบเพิ่มเติมว่าการกำหนดนโยบายต่างๆ มีเจตนาให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตซึ่งเป็นองค์ประกอบภายในของความผิดทางอาญา ระหว่างประเทศฐานก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติหรือไม่


ข่าวส่งเสริมคนดี

จำนวนผู้เข้าเยี่มมชม

link to affordable web hosting
Powered by web hosting provider .

สถิติการเข้าชม DMNEWS

eXTReMe Tracker