บล็อคข่าวส่งเสริมคนดี (รักดีหามจั่ว รักชั่วหามเสา หามจั่วก็หนักนะ)

ข่าวจากสื่อ

บทความจากสื่อ

วันอังคารที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2555

วีรพัฒน์ ปริยวงศ์ : วิเคราะห์ กรณี กลุ่มกรีน ฟ้องศาลปกครอง ล้ม 3จี‏

ที่มา uddred

 Facebook Verapat Pariyawong
 15 ตุลาคม 2555
การดําเนินการ

Verapat Pariyawong


ผมได้อ่านคำ ฟ้องที่ "คุณสุริยะใส และกลุ่ม" ได้ยื่นไปที่ศาลปกครอง ทั้ง 12 หน้า ขอฝากความเห็นทางกฎหมายล่าสุด ซึ่งผมเผยแพร่ทาง facebook มาดังนี้ครับ

http://www.facebook.com/verapat/posts/3537497250290"ผมได้อ่านคำฟ้องที่ "คุณสุริยะใส และกลุ่ม" ได้ยื่นไปที่ศาลปกครอง ทั้ง 12 หน้า

มี จุดหน้าสนใจคือ คำขอท้ายฟ้อง มิได้เป็นเพียงการขอให้ชะลอหรือระงับการประมูลเท่านั้น แต่ไปไกลถึงขนาดขอให้ศาล "สั่งเพิกถอน" ประกาศ กสทช. ที่นำมาเป็นหลักเกณฑ์ในการประมูล หลายข้อ รวมถึงขอให้ "ยกเลิก" การประมูล

ซึ่ง หมายความว่า หากศาลยอมสั่งตามคำขอ ก็อาจส่งผลให้ กสทช. ต้องดำเนินการจัดทำประกาศใหม่ มาแก้ไขเพิ่มเติม และอาจต้องมีการรับฟังความคิดเห็นใหม่ ซึ่งล้วนใช้เวลา

ดังนั้น การฟ้องครั้งนี้ จึงไม่ใช่เพียงการขอให้ศาลเข้าไปตรวจสอบการประมูล แล้วชะลอการประมูลออกไป แต่เป็นการ "ล้มประมูล" โดยประสงค์ให้ต้องไปเริ่มใหม่เกือบทั้งหมด

ในทางกฎหมาย นอกจากศาลต้องชัดเจนเรื่อง "สิทธิผู้ฟ้องคดี" แล้ว ศาลจะต้องพึงระลึกว่า การตีความกฎหมายนั้น ไม่อาจก้าวล่วง "ดุลพินิจในเชิงนโยบาย" ของรัฐสภา ที่มอบให้แก่ กสทช. หากไม่มีหลักฐานการกระทำผิดกฎหมาย เช่น การทุจริต การเลือกปฏิบัติ การข้ามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด ฯลฯ ศาลก็ไม่อาจเข้าไปก้าวก่ายเรื่อง ราคา หรือวิธีการแบ่งคลื่นประมูล เพราะนั้่นคือดุลพินิจในเชิงนโยบายของรัฐสภา ที่มอบให้แก่ กสทช. เป็นผู้กำหนด หากศาลก้าวล่วงได้ ก็เท่ากับศาลนั้น ใหญ่ยิ่งกว่า รัฐสภา และ กสทช. เสียเอง"

ที่มา http://www.facebook.com/verapat
--------------

อนึ่ง เมื่อวานนี้ เรื่องในโอกาส 14 ตุลา 16 ผมได้เขียนบทความ วิพากษ์บทบาทของ ตุลาการ ในระบอบประชาธิปไตย ผ่านมุมมองกรณีการประมูลคลื่น 3จี ที่อาจจะมีในวันที่ 16 ตุลา นี้ เพื่ออธิบายว่า เหตุใดศาล จึงไม่ควรเข้าไปก้าวล่วงเรื่อง ราคา และวิธีการแบ่งชุดคลื่นประมูลของ กสทช. ดังนี้

http://www.facebook.com/note.php?note_id=10151200939184707


หวัง ว่าพอมีประโยชน์สำหรับนักข่าว เพราะที่ผ่านมา เรามองแต่เรื่องประโยชน์ของชาติในการได้มี 3จี แต่ไม่มีนักวิชาการพูดถึง แง่มุมในทาง "ประชาธิปไตย" แต่อย่างใด
วีรพัฒน์ ปริยวงศ์
Verapat Pariyawong

ข่าวส่งเสริมคนดี

จำนวนผู้เข้าเยี่มมชม

link to affordable web hosting
Powered by web hosting provider .

สถิติการเข้าชม DMNEWS

eXTReMe Tracker