บล็อคข่าวส่งเสริมคนดี (รักดีหามจั่ว รักชั่วหามเสา หามจั่วก็หนักนะ)

ข่าวจากสื่อ

บทความจากสื่อ

วันอังคารที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ครม.ไฟเขียวแต่งตั้งโยกย้ายผู้ว่าฯตามที่มท.เสนอ

ที่มา Voice TV

ครม.ไฟเขียวแต่งตั้งโยกย้ายผู้ว่าฯตามที่มท.เสนอ


ที่ประชุมครม.มีมติเห็นชอบที่มท.เสนอบัญชีรายชื่อแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการพลเรือนกระทรวงมหาดไทย จำนวน 24 ตำแหน่ง  
 
 
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)วันนี้  มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทย เสนอบัญชีรายชื่อแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการพลเรือนกระทรวงมหาดไทย ในตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ตรวจราชกระทรวง จำนวน 24 ตำแหน่ง
 
ซึ่งนายชูชาติ หาญสวัสดิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จะนำรายชื่อเดิมที่ได้รับการพิจาณาตั้งแต่ขณะที่นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ ยังอยู่ในตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย เสนอต่อ ครม. ซึ่งประกอบด้วย
 
          1.นายประชา เตรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
          2.นายจรินทร์ จักกะพาก ผู้ว่าฯสกลนคร ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทย
          3.นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ รองอธิบดีกรมการปกครอง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯสกลนคร
          4.นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าฯกาฬสินธุ์ ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯขอนแก่น
          5.นายเสนีย์ จิตตเกษม ผู้ว่าฯระยอง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯอุดรธานี
          6.นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าฯจันทบุรี ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯระยอง
          7.นายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าฯลำพูน ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯจันทบุรี
          8.นายพรศักดิ์ เจียรณัย ผู้ว่าฯบึงกาฬ เป็นผู้ว่าฯชัยภูมิ
          9.นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ผู้ว่าฯระนอง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯชุมพร
          10.นายธานินทร์ สุภาแสน ว่าฯเชียงราย ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าฯเชียงใหม่
          11.นายพงษ์ศักดิ์ วังเสมอ ผู้ว่าฯน่าน ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯเชียงราย
          12.นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าฯร้อยเอ็ด ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯนครปฐม
          13.นายสมศักดิ์ ขำทวีพรหม ผู้ตรวจราชการกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯร้อยเอ็ด
          14.นายวินัย บัวประดิษฐ ผู้ว่าฯเพชรบุรี ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯนครราชสีมา
          15.นายปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าฯนครสวรรค์ สลับไปเป็นผู้ว่าฯพิษณุโลก
          16.นายชัยโรจน์ มีแดง ผู้ว่าฯพิษณุโลก ไปเป็นผู้ว่าฯนครสวรรค์แทน
          17.นายศิริพงษ์ ห่านตระกูล ผู้ตรวจราชการกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯปทุมธานี
          18.นายประมุข ลมุล ผู้ตรวจราชการกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯปัตตานี
          19.นายจักริน เปลี่ยนวงษ์ ผู้ว่าฯสุโขทัย ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าฯพิจิตร
          20.นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าฯพะเยา ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯภูเก็ต
          21.นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าฯสิงห์บุรี ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯ ลพบุรี
          22.นายคณิต เอี่ยมระหงษ์ ผู้ว่าฯบุรีรัมย์ ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯสมุทรปราการ
          23.นายวันชัย สุทธิวรชัย ผู้ตรวจราชกากระทรวง เป็นผู้ว่าฯอุบลราชธานี
          24.นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าฯอำนาจเจริญ ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง
2 ตุลาคม 2555 เวลา 14:11 น.

ข่าวส่งเสริมคนดี

จำนวนผู้เข้าเยี่มมชม

link to affordable web hosting
Powered by web hosting provider .

สถิติการเข้าชม DMNEWS

eXTReMe Tracker