บล็อคข่าวส่งเสริมคนดี (รักดีหามจั่ว รักชั่วหามเสา หามจั่วก็หนักนะ)

ข่าวจากสื่อ

บทความจากสื่อ

วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ดุสิตโพลชี้ ปชช.ให้ยิ่งลักษณ์สอบผ่าน ทำงานครบ1ปี

ที่มา Voice TV

 ดุสิตโพลชี้ ปชช.ให้ยิ่งลักษณ์สอบผ่าน ทำงานครบ1ปีสวนดุสิตโพล เผย คนไทยให้ นายกรัฐมนตรี สอบผ่าน ทำงานครบ 1 ปี ขณะ ไม่ปลื้มกระทรวงพาณิชย์ ชี้ ของแพง

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เผยผลสำรวจความคิดเห็นคนไทยทั่วประเทศ ในหัวข้อประเมิณผลงาน 1 ปี รัฐบาลยิ่งลักษณ์ โดยพบว่า ประชาชนให้คะแนนความตั้งใจการทำงานของนายกรัฐมนตรี 6.95 เต็ม 10 และให้คะแนนผลงานนายกรัฐมนตรี 6.41 เต็ม 10 ส่วนความตั้งใจในการทำงานของคณะรัฐมนตรีทั้งชุด ให้ 6.25 เต็ม 10 คะแนน

ขณะเดียวกัน ประชาชนให้คะแนนผลงานยอดเยี่ยมอันดับ 1 คือ การปราบยาเสพติด ร้อยละ 35.58 รองลงมา คือ การขึ้นเงินเดือน ร้อยละ 26.76 แต่ผลงานยอดแย่อันดับ 1 คือ การแก้ปัญหาราคาสินค้าแพง ร้อยละ 32.12 รองลงมา คือ การแก้ปัญหาน้ำท่วม ร้อยละ 19.45
อย่างไรก็ตาม เมื่อจำแนกผลงานรายกระทรวง ประชาชนให้คะแนนกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มากที่สุด 6.58 เต็ม 10 รองลงมา คือ กระทรวงสาธารณสุข 6.47 เต็ม 10 ส่วนกระทรวงที่ได้คะแนนต่ำสุด คือ กระทรวงพาณิชย์ 5.42 เต็ม 10 คะแนน และกระทรวงคมนาคม 5.56 เต็ม 10 คะแนน

Source :  INN /  VoiceTV (Image)
26 สิงหาคม 2555 เวลา 09:58 น.

ข่าวส่งเสริมคนดี

จำนวนผู้เข้าเยี่มมชม

link to affordable web hosting
Powered by web hosting provider .

สถิติการเข้าชม DMNEWS

eXTReMe Tracker