บล็อคข่าวส่งเสริมคนดี (รักดีหามจั่ว รักชั่วหามเสา หามจั่วก็หนักนะ)

ข่าวจากสื่อ

บทความจากสื่อ

วันอังคารที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2555

มุมปัญหาเชาวน์: ยามสามคน

ที่มา Thai E-Newsมุมปัญหาเชาวน์

มียามสามคน เฝ้าประตูห้องๆเจ้านายใหญ่ซึ่งกำลังนอนอยู่ในห้อง ซึ่งไม่มีประตูทางเข้าทางอื่น ในบ้านหลังหนึ่งซึ่งมีแม่ เจ้านายใหญ่ เจ้านายเล็ก และคนรับใช้ อยู่ในที่ๆของตน

ยามสามคนนี้ ทุกคนรักเจ้านายใหญ่ เจ้านายเล็ก และคุณนายแม่มาก และรักมากกว่าความรักที่มีต่อยามคนอื่นในฐานะเพื่อนร่วมงาน

ยามคนที่หนึ่ง เป็นคนค่อนข้างซื่อ โบราณ และช้าๆ และเป็นไปไม่ได้ที่จะฆ่าเจ้านายใหญ่
ยามคนที่สอง เฉลียวฉลาด ทำงานเพื่อเจ้านายมาหลายชั่วอายุคนแล้ว
ยามคนที่สาม มาคุมงานยามอีกสองคน

คำถาม 1 หากปรากฏว่าเจ้านายใหญ่ถูกยิงตายในห้อง โดยยามอยู่เฝ้าหน้าห้องทุกคน ยามคนไหนต้องสงสัยที่สุด?

ก. ยามคนที่หนึ่ง
ข. ยามคนที่สอง
ค. ยามคนที่สาม
ง. ยามทั้งสามคนต้องร่วมมือกัน เพราะเป็นไปไม่ได้หากมีใครคนหนึ่งกระทำ จะไม่มีการร่วมมือจากอีกสองคน
จ. ไม่ใช่ยามทั้งสามคน ตามเหตุผลข้อ ง.

คำถาม 2 เป็นไปได้ไหมที่ยามจะไม่เห็นคนร้ายเข้าไปในห้อง

ก. เป็นไปได้
ข. เป็นไปไม่ได้

คำถาม 3 หากเป็นกรณีที่ไม่ใช่ยามทั้งสามคนฆ่าเจ้านายใหญ่ คนร้ายควรจะเป็นใคร

ก. คนนอก
ข. คนใน

ข่าวส่งเสริมคนดี

จำนวนผู้เข้าเยี่มมชม

link to affordable web hosting
Powered by web hosting provider .

สถิติการเข้าชม DMNEWS

eXTReMe Tracker