บล็อคข่าวส่งเสริมคนดี (รักดีหามจั่ว รักชั่วหามเสา หามจั่วก็หนักนะ)

ข่าวจากสื่อ

บทความจากสื่อ

วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2555

คุณว่า งบประมาณ กทม. สมัยสุดท้ายของคุณชายสุขุมพันธ์เท่าไร ? ลองไปดูกันเล่นๆว่า เขาแบ่งเงินกันอย่างไร ?

ที่มา uddred

 มติชน 25 กันยายน 2555 >>>


มติชนออนไลน์ รายงานว่า เมื่อไม่นานมานี้ หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ลงนามใน ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555  เป็นต้นไป

สำหรับงบประมาณรายจ่ายกรุงเทพมหานครให้ตั้งจ่ายเป็น จำนวน 60,000,000,000 บาท

งบกลาง รวม 6,650,323,600 บาท
สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร รวม 402,453,000 บาท
สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รวม 68,758,500 บาท
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร รวม 133,364,000 บาท
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร รวม 915,888,400 บาท
สำนักอนามัย รวม 2,180,524,000 บาท

งบประมาณ เขตต่าง ตัวอย่างเช่น สำนักงานเขตพระนคร รวม 414,630,600 บาท

สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย รวม 269,861,500 บาท
สำนักงานเขตบางรัก รวม 229,626,500 บาท
สำนักงานเขตดุสิต รวม 341,459,500 บาท
สำนักงานเขตห้วยขวาง รวม 312,859,600 บาท
สำนักงานเขตบางกะปิ รวม 449,155,000 บาท
สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ รวม 243,127,300 บาท
สำนักงานเขตหนองแขม รวม 391,026,000 บาท
สำนักงานเขตประเวศ รวม 433,494,100 บาท
สำนักงานเขตจอมทอง รวม 430,018,800 บาท
สำนักงานเขตวังทองหลาง รวม 286,956,600 บาท
สำนักงานเขตทวีวัฒนา รวม 292,293,400 บาท
มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร รวม 2,177,433,700 บาท
สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย รวม 2,223,900 บาท

ข่าวส่งเสริมคนดี

จำนวนผู้เข้าเยี่มมชม

link to affordable web hosting
Powered by web hosting provider .

สถิติการเข้าชม DMNEWS

eXTReMe Tracker