บล็อคข่าวส่งเสริมคนดี (รักดีหามจั่ว รักชั่วหามเสา หามจั่วก็หนักนะ)

ข่าวจากสื่อ

บทความจากสื่อ

วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2555

แจกกระจาย โหลดกระฉูด "คู่มือสหภาพแรงงาน"

ที่มา Thai E-News

 24 กันยายน 2555
 ที่มา

 Junya Lek Yimprasert  


แจกหนังสือสำคัญ - คู่มือสหภาพแรงงาน

หนังสือเล่มเล็กๆ ที่อธิบายว่าทำไมจึงต้องรวมตัวต่อรองกันเป็นสหภาพแรงงานของคนทำงานทุกสาขา อาชีพ ทั้งนี้ก็เพื่อปกป้องสิทธิประโยชน์และการออกกฎหมายเพื่อสวัสดิการคนทั้งประเทศ

คนไทยถูกปิดกั้นการเข้าถึงข้อมูลเรื่องสหภาพแรงงานคืออะไร
เราได้รับรู้แต่ข่าววิถีนักสหภาพไทย (ส่วนใหญ่) ที่ผูกโยงเฉพาะสหภาพรัฐวิสาหกิจและคนงานอุตสาหกรรมที่นอกจากไม่ต่อสู้เพื่อ ประชาธิปไตยแล้ว ยังร่วมสนับสนุนรัฐประหารอีกด้วย

นั่นเป็นปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติและการไม่เข้าใจอุดมการณ์สหภาพแรงงานที่ แท้จริงของสหภาพแรงานในประเทศไทยที่อยู่ภายใต้การอุปถัมภ์ของกระทรวงแรงงาน และผู้มีอำนาจ
ในหลักการ สหภาพแรงงานนั้นมุ่งมั่นเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับระบอบประชาธิปไตย
และสงเสริมให้คนทำงานรวมตัวกัน ทั้งในรูปแบบสหภาพ และการตั้งพรรคการเมืองเพื่อเข้าไปผลักดันนโยบายและกฎหมายในรัฐสภา

  ประเทศไทยมีสมาชิกสหภาพแรงงานแค่ 1.4% ของกำลังแรงงานทั้งประเทศ
ไม่ใช่เพราะคนทำงานไม่ต้องการสหภาพแรงงาน
แต่เพราะมีการปิดกั้นและทำลายล้างการพยายามรวมตัวเป็นสหภาพแรงงานมาอย่างหนัก ต่อเนื่อง และยาวนาน 

ขอเป็นอีกหนึ่งเสียงที่สนับสนุนและส่งเสริมเต็มที่ ให้คนทำงานทุกสาขาอาชีพตั้งสหภาพแรงงาน และรวมตัวกันตั้งพรรคแรงงานที่เป็นพรรคของคนทำงานที่แท้จริง!!!!! 

คู่มือสหภาพแรงงาน -

ข่าวส่งเสริมคนดี

จำนวนผู้เข้าเยี่มมชม

link to affordable web hosting
Powered by web hosting provider .

สถิติการเข้าชม DMNEWS

eXTReMe Tracker