บล็อคข่าวส่งเสริมคนดี (รักดีหามจั่ว รักชั่วหามเสา หามจั่วก็หนักนะ)

ข่าวจากสื่อ

บทความจากสื่อ

วันศุกร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2555

นวมทอง ไพรวัลย์ : มรณกรรมอันรุ่งโรจน์

ที่มา ประชาไท

 


คุณนวมทอง ไพรวัลย์ เสียชีวิตจากการผูกคอตายเพื่อประท้วงการรัฐประหารที่ปฏิกิริยา ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากที่เขาประท้วงโดยขับรถแท็กซี่พุ่งชนรถถังจนได้รับบาด เจ็บและถูกท้าทายจากนายทหารปฏิกิริยาว่าเป็นคนเสียสติเพราะไม่มีใครยอมสละ ชีวิตเพื่ออุดมการณ์ทางการเมือง, คุณนวมทองรับคำท้าทายนั้นและใช้ชีวิตตนเอง แสดงให้ประจักษ์แก่คนทั้งโลก. การตายของคุณนวมทอง เป็นมรณะสักขี
คุณนวมทองเป็นผู้ใช้แรงงาน, เป็นคนสามัญคนหนึ่งในคนส่วนใหญ่ในประเทศ ประชาธิปไตยที่คุณนวมทองหวงแหน ก็คือความเป็นธรรมในสังคม ความเป็นธรรมที่ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันที่จะมีส่วนกำหนดอนาคตของทั้งส่วน รวมและส่วนตัวและความเป็นธรรมที่กำหนดหลักการที่จะทำให้การจัดสรรแบ่งปันและ อยู่ร่วมกันอย่างเสมอภาค. มิใช่ความเป็นธรรมแบบทุกคนร่ำรวยเป็นเศรษฐีเท่ากัน หรือทุกคนกลายเป็นคนจนเสมอกันโดยถ้วนหน้าอันเป็นวาทกรรมที่ชนชั้นศักดินาและ ทุนขุนนางใช้เยาะเย้ยและบิดเบือนการต่อสู้ของประชาชนมาตลอด คุณนวมทองและผู้ที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยและความเป็นธรรมในสังคมทั้งหลาย ก้าวข้ามลักษณะเฉลี่ยสัมบูรณ์แบบนั้นมานานแล้ว
คุณนวมทองเสียชีวิตเมื่ออายุ 60 ปี การต่อสู้ของเขาคงมิใช่เพียงเพื่ออนาคตของตน หากแต่เพื่ออนาคตของคนรุ่นต่อไปต่างหาก แสดงให้เห็นอย่างลึกซึ้งว่าการตายของเขาเป็นการเสียสละเพื่อคนอื่น เสียสละชีวิตตนเองจุดประกายการต่อสู้, เสียสละชีวิตตนเองเพื่อปลุกความกล้าหาญอันเป็นธรรมชาติของคนให้ลุกขึ้นมา ต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมของตนและชนชั้นตน. มรณกรรมของคุณนวมทองแม้จะเป็นที่เศร้าเสียใจของญาติมิตรและบรรดาผู้ต่อสู้ เพื่อประชาธิปไตยทั้งหลายแต่ก็เป็นที่น่ายินดีที่เจตนาของคุณนวมทองมีคนขาน รับมากขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งอาจกล่าวได้ว่า บัดนี้การต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยและความเป็นธรรมในสังคมถูกส่งต่อและกลายมา เป็นภาระหน้าที่ของคนส่วนใหญ่ในประเทศแล้ว
การต่อสู้ครั้งนี้มิใช่ต่อสู้ในประเด็นใดประเด็นหนึ่ง หากแต่เป็นการต่อสู้เชิงโครงสร้าง ด้านหนึ่ง มันมีลักษณะทำลายซึ่งเป็นหน้าที่พื้นฐานที่จะต้องทำลายโครงสร้างล้าหลังอัน ไม่เป็นธรรมนั้นเสีย อีกด้านหนึ่งซึ่งเป็นลักษณะสร้างสรรค์ ก็เป็นภาระที่จะต้องสร้างสรรค์โครงสร้างใหม่ที่ก้าวหน้าเป็นประชาธิปไตยและ เป็นธรรมอย่างแท้จริง. เบื้องหน้าการต่อสู้ครั้งนี้ นอกจากจะต้องเผชิญกับอันตรายจากความเจ้าเล่ห์โหดร้ายของชนชั้นผู้กุมกลไกรัฐ อันเป็นโครงสร้างเก่าแล้ว ยังต้องมีน้ำอดน้ำทนกับความสลับซับซ้อนในการสถาปนาโครงสร้างใหม่ด้วย
บรรดาผู้รักประชาธิปไตยและรักความเป็นธรรมทั้งหลาย นอกจากตระเตรียมตนเองทางด้านความรู้ในหลักประชาธิปไตยและความเป็นธรรมใน สังคม, จำแนกมิตรศัตรูได้, วิเคราะห์สถานการณ์เป็น และเข้าใจในยุทธศาสตร์ยุทธวิธีแล้ว ต้องพึงตระเตรียมจิตใจในการเดินทางบนหนทางที่ยากลำบากและคดเคี้ยวยาวไกลนี้ ด้วยเช่นกัน
จิตใจชนิดใด ที่จักสามารถแบกรับภารกิจเช่นนี้ คือจิตใจนวมทอง ไพรวัลย์ คือจิตใจที่กล้าต่อสู้ กล้าเสียสละ

ข่าวส่งเสริมคนดี

จำนวนผู้เข้าเยี่มมชม

link to affordable web hosting
Powered by web hosting provider .

สถิติการเข้าชม DMNEWS

eXTReMe Tracker