บล็อคข่าวส่งเสริมคนดี (รักดีหามจั่ว รักชั่วหามเสา หามจั่วก็หนักนะ)

ข่าวจากสื่อ

บทความจากสื่อ

วันพุธที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2555

ซ้อมระบายน้ำคลองทวีวัฒนา

ที่มา Voice TVการซ้อมทดสอบประสิทธิภาพการระบายน้ำฝั่งตะวันตก ในวันพรุ่งนี้  ที่บริเวณคอขวดคลองทวีวัฒนา ลอดใต้สะพานเพชรเกษม เป็นจุดสำคัญที่อาจส่งผลต่อการระบายน้ำ โดยได้ทดสอบเดินเรือผลักดันน้ำทั้ง 6 ลำ ซึ่งผลเป็นที่น่าพอใจ


นาวาเอก ดร.สมัย ใจอินทร์ ที่ปรึกษาคณะทำงานคณะอนุกรรมการติดตามวิเคราะห์สถานการณ์น้ำและจัดสรรน้ำ  เพื่อการดูแลบริหารจัดสรรน้ำทั้งระบบ ซึ่งทำหน้าที่ควบคุมการซ้อมทดสอบประสิทธิภาพการระบายน้ำฝั่งตะวันตก เปิดเผยว่าที่บริเวณคอขวดคลองทวีวัฒนา ลอดใต้สะพานเพชรเกษม เป็นจุดสำคัญที่อาจส่งผลต่อการระบายน้ำ โดยในเบื้องต้นได้ทดสอบเดินเรือผลักดันน้ำทั้ง 6 ลำ ผลเป็นที่น่าพอใจ ตั้งเป้าขั้นต่ำต้องเพิ่มขีดความสามารถในการระบายน้ำให้มากกว่าร้อยละ 50 หรือสามารถระบายน้ำได้ 15 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งในขณะนี้ระดับน้ำในคลองทวีวัฒนาอยู่ที่ระดับ 0.7เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง จากขีดความสามารถรับน้ำได้ประมาณ 2 เมตร


โดยการทดสอบประสิทธิภาพการระบายน้ำ ในพื้นที่ปลายน้ำในบริเวณกรุงเทพมหานคร ฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออก เพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ จึงได้มีการทดสอบประสิทธิภาพการระบายที่แท้จริงในเส้นทางระบายที่เคยเป็น ปัญหาในปีที่ผ่านมา โดยในวันพรุ่งนี้จะทำการทดสอบในพื้นที่ฝั่งตะวันตก ที่ระบบคลองทวีวัฒนา เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของระบบผลักดันน้ำคลองทวีวัฒนา ของสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพฯ โดยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มอัตราการระบายของคลองให้เต็มศักยภาพตลอดแนวคลองและ ทดสอบระบบระบายน้ำเพิ่มเติมเส้นทางน้ำผ่านคลองพระยาราชมนตรี ผ่านคลองบางไผ่และคลองบางแวก สู่สถานีสูบน้ำพระยาราชมนตรี
4 กันยายน 2555 เวลา 13:27 น.

ข่าวส่งเสริมคนดี

จำนวนผู้เข้าเยี่มมชม

link to affordable web hosting
Powered by web hosting provider .

สถิติการเข้าชม DMNEWS

eXTReMe Tracker