บล็อคข่าวส่งเสริมคนดี (รักดีหามจั่ว รักชั่วหามเสา หามจั่วก็หนักนะ)

ข่าวจากสื่อ

บทความจากสื่อ

วันเสาร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2555

ข่าวดีไทยแชมป์fb ข่าวร้ายได้ที่โหล่พิมพ์หนังสือ

ที่มา Thai E-News

 


ข่าวดี ไทยเป็นแชมป์facebookในเอเชีย
จากที่ทีมงานเคยนำเสนอเรื่อง wikipedia ภาษาไทยเทียบกับภาษาอื่นๆ ไปแล้ว [1] ซึ่งจะเห็นว่าปริมาณเนื้อหาในวิกิพีเดียภาษาไทยนั้นล้าหลังประเทศเพื่อนบ้าน เช่น เวียดนาม อินโดนีเซีย และมาเลย์เซีย อย่างมีนัยยะสำคัญ วันนี้เราจะมาดูอีกด้านของการใช้เทคโนโลยี นั่นคือเรื่องการใช้ facebook ของไทยกันบ้างว่าคนไทยใช้ facebook มากน้อยเพียงใด
ข้อมูลจากเว็บไซต์ socialbaker.com [2] ระบุว่า ปัจจุบันคนไทยมี facebook account ทั้งสิ้น 16 ล้าน account หรือเป็นอันดับที่ 16 ของโลก ลำพังตัวเลขนี้อาจจะไม่สะท้อนว่ามากหรือน้อยเมื่อเทียบกับขนาดประเทศของเรา ดังนั้นจึงควรมองโดยเทียบกับข้อมูลในมิติอื่นๆประกอบ อาทิ จำนวนประชากรเราอยู่ในอันดับที่ 24 (ข้อมูลปี 2011) และในแง่ของจำนวนผู้ใช้อินเตอร์เน็ตเราอยู่ในอันดับที่ 34 (ข้อมูลปี 2010) ซึ่งทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่า facebook เข้ามามีบทบาทต่อคนไทยค่อนข้างสูงทีเดียวเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ
จำนวนผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในไทยนั้นมีประมาณ 18 ล้านคน [3] ในปี 2011 และจำนวนผู้ใช้ facebook ในไทยปัจจุบันนั้นสูงถึง 16 ล้านคน หรือราวๆ 88% ของผู้ใช้อินเตอร์เน็ตทั้งหมดมี facebook account และข้อมูลของประเทศอื่นๆ มีดังนี้ [4]
ประเทศจำนวนผู้ใช้
อินเตอร์เน็ต
จำนวนผู้ใช้
facebook
% ของผู้ใช้อินเตอร์เน็ต
ที่มี facebook account
ไทย18 ล้าน16 ล้าน88%
ฟิลิปปินส์34 ล้าน29 ล้าน85%
อินโดนีเซีย55 ล้าน41 ล้าน74%
มาเลเซีย18 ล้าน13 ล้าน72%
สิงคโปร์3.6 ล้าน2.6 ล้าน72%
เวียดนาม31 ล้าน6.5 ล้าน21%
เกาหลีใต้40 ล้าน8 ล้าน20%
ญี่ปุ่น101 ล้าน11.7 ล้าน11%
ที่น่าสนใจยิ่งไปกว่านั้นคือหากมองในระดับจังหวัด กรุงเทพมีจำนวน facebook account มากที่สุดในโลก [5] หรือกว่า 8.6 ล้านคน รองลงมาคือ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย และ กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยมีจำนวน account เท่ากับ 7.4 และ 7 ล้าน account ตามลำดับ
อย่างไรก็ตาม จำนวนผู้ใช้ facebook account นั้นเป็นตัวเลขรวมทั้งหมดซึ่งนั้นหมายรวมถึง account ปลอม account ที่เลิกใช้แล้ว หรือแม้กระทั่ง account ซ้ำ และยังมีความเป็นไปได้ว่า user จำนวนหนึ่งที่ลงทะเบียนโดยไม่ได้อิงจากภูมิลำเนาที่แท้จริง ซึ่งด้วยข้อจำกัดของการเก็บข้อมูลของแต่ละแหล่ง ข้อมูลมาจากช่วงเวลาที่ไม่ตรงกันนัก ทางผู้เขียนพยายามจะใช้ข้อมูลที่ล่าสุดเท่าที่หาได้โดยในบางกรณีเป็นข้อมูล ปัจจุบัน แต่ในบางกรณีก็เป็นข้อมูลของสิ้นปี 2010 หรือ 2011 โดยจะพยายามใช้ข้อมูลล่าสุดจากแหล่งเดียวกัน
ภาพที่สะท้อนออกมานั้นแสดงให้เห็นว่าอัตราการใช้ facebook ของไทยเมื่อเทียบกับจำนวนผู้ใช้อินเตอร์เน็ตทั้งหมด หรือแม้แต่ในเมืองหลวงเอง อยู่ในเกณฑ์ที่สูงมาก ซึ่งข้อเท็จจริงนี้จะนับเป็นเรื่องดีหรือไม่นั้นย่อมขึ้นอยู่กับวิจารณญาณ ของแต่ละคน
ประเด็นที่น่าสนใจคือ แนวทางที่คนไทยใช้เทคโนโลยีอยู่ในปัจุบันนี้เป็นแนวทางที่เกิดประโยชน์สูง สุดต่อเศษฐกิจ การศึกษา และคุณภาพชีวิตประชากรไทยแล้วหรือไม่ และเราควรช่วยกันผลักดันให้เกิดการเปลียนแปลงอะไรบ้าง หรือการให้เด็กไทยทุกคนเข้าถึงเทคโนโลยีในตอนนี้เป็นเรื่องสำคัญอันดับหนึ่ง ที่ควรทำ?

อ้างอิง:


ข่าวร้าย ไทยพิมพ์หนังสือออกใหม่เป็นที่โหล่ในอาเซียน

ที่มา Ratchaprasong News


ข่าวส่งเสริมคนดี

จำนวนผู้เข้าเยี่มมชม

link to affordable web hosting
Powered by web hosting provider .

สถิติการเข้าชม DMNEWS

eXTReMe Tracker